Będzie osiedle i droga

piątek, 23.7.2021 10:29 2244 0

Trwa budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu. Przypomnijmy, że w czerwcu br. gmina Strzegom podpisała umowę z wykonawcą robót.

Inwestycja powstaje przy bardzo dużym udziale środków Funduszu Dopłat udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Planowana wartość całej inwestycji wyniesie ok. 12,8 mln. zł, w tym wartość dotacji ponad 10 mln zł. Nie obyło się bez niespodzianek.

Podczas prowadzonych wstępnych prac przygotowawczych pod budowę został znaleziony pocisk z czasów II wojny światowej. Po zawiadomieniu właściwych służb w niedługim czasie oddział saperski zabrał pocisk do utylizacji. Z uwagi na niebezpieczeństwo znalezienia innych niewybuchów zlecono sprawdzenie całego terenu inwestycji. Po uzyskaniu stosownego raportu o  czystości terenu pod względem występowania materiałów niebezpiecznych wykonawca będzie mógł kontynuować prace – mówi Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w  Strzegomiu.

W  efekcie, w  ramach inwestycji, powstanie 79  mieszkań socjalnych, w tym 6 mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami. W jednym z szeregów domów powstaną też lokale usług socjalnych, tj. ogólnodostępna umywalnia, pralnia i stołówka/świetlica. Przy budynkach zostanie też wykonany niewielki plac zabaw. Nowe osiedle przy ul. M. Konopnickiej ma powstać pod koniec 2022 r.

***

Równolegle z  budową osiedla domów mieszkalnych przy ul. M. Konopnickiej prowadzona będzie przebudowa drogi w ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Miodowej do ul. Parkowej. Przebudowa drogi na tym obszarze stała się niezbędna z uwagi na konieczność skomunikowania nowo zagospodarowywanego terenu. Na początku lipca podpisana została umowa z  wykonawcą na wykonanie tych robót. W ramach zadania, oprócz konstrukcji i nawierzchni drogi, zostanie wykonane uzbrojenie w sieci wod-kan (niezbędne dla zasilenia nowego osiedla) oraz oświetlenie drogi. Nowo wybudowana droga zostanie wykonana w nawierzchni z kostki granitowej. Będzie wyposażona w elementy uspokojenia ruchu, tj. wyniesione przejścia dla pieszych. Od strony osiedla wzdłuż drogi zostaną wykonane liczne parkingi. Planowane koszty zadania to ok. 2,5 mln zł. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,5 mln zł.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek