Środki finansowe na konserwację rowów melioracyjnych przyznane

czwartek, 15.7.2021 13:11 247 0

Dofinansowanie na konserwację rowów melioracyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000 złotych zostało oficjalnie przyznane.

W środę, 14 lipca w Niemczańskim Ośrodku Kultury przedstawiciele kilkunastu dolnośląskich gmin odebrali promesy na realizację projektów w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Gminę Żarów reprezentował zastępca burmistrza Przemysław Sikora, który z rąk wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorza Macko odebrał promesę na realizację zadania dotyczącego bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Środki finansowe, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zostaną przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych na terenie naszego miasta.

- Dofinansowanie, które otrzymała nasza gmina, zostało przyznane w ramach konkursu wniosków na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy, którego organizatorem był Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Otrzymane środki finansowe przeznaczymy na zadania poprawiające stan urządzeń melioracyjnych na terenie Żarowa – mówi zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Celem konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego było wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenia stosunków wody w glebach oraz ochrony przed lokalnymi podtopieniami.

Łącznie samorząd województwa przeznaczył prawie 1,5 miliona złotych na konserwację urządzeń i instalacji związanych z melioracją. Wsparcie finansowe trafiło do 57 gmin Dolnego Śląska, w tym również do gminy Żarów.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek