Urząd tłumaczy konieczność wycinki drzew przy al. Niepodległości

środa, 16.6.2021 13:52 1467 3

W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców, kierowanymi do Urzędu Miejskiego w Świdnicy w sprawie prac prowadzonych przy przebudowie alei Niepodległości wyjaśniamy, że wszystkie działania prowadzone są zgodnie z prawem i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wiele wątpliwości mieszkańców Świdnicy wzbudza przeprowadzona niedawno wycinka drzew rosnących wzdłuż alei Niepodległości w Świdnicy. Chodzi tu przede wszystkim o wieloletnie robinie akacjowe, który musiały zostać usunięte ze względu na ich zły stan. W większości były to już na w pół uschnięte drzewa, spróchniałe od środka, stanowiące zagrożenie dla przechodniów i kierowców. Wyciętych zostało także część lip, drzew relatywnie młodych. Nie było możliwości ich przesadzenia ze względu na kolizję ich korzeni z siecią gazową, która biegnie wzdłuż ulicy. Aby móc skutecznie przeprowadzić proces przesadzenia konieczne jest wykopanie drzewa z odpowiednio dużą bryłą korzeniową. Ze względu na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego (sieci gazowe) nie było takiej możliwości, aby przesadzić drzewo nie uszkadzając sieci podziemnej.

Aby zrekompensować przeprowadzoną wycinkę zaplanowano dodatkowe nasadzenia wzdłuż remontowanego odcinka drogi i jego okolicach. Wycięte drzewa zastąpi 30 nowych egzemplarzy – jeden platan, 14 lip drobnolistnych i srebrzystych oraz 15 robinii akacjowych. Do tego posadzonych zostanie 2806 krzewów (m.in. irga błyszcząca, tawuła brzozolistna czy irga łyżeczkowata) oraz 2166 bylin (m.in. bodziszek korzeniasty, liliowiec ogrodowy czy rozchodnik karpacki). 

Remont alei Niepodległości to najważniejsza inwestycja drogowa w Świdnicy w 2021 roku. Ulica ta jest jedną z głównych arterii miasta, pozostającą pod zarządem województwa. Jej przebudowa jest inwestycją oczekiwaną przez wielu mieszkańców. Na mocy porozumienia z zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei miasto wzięło na siebie ciężar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi, opracowując w ostatnich latach dokumentację. 50% wartości prac pokryją także służby marszałkowskie. Ulica wyposażona zostanie w nowe oświetlenie drogowe,  kanalizację deszczową, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy oraz zatokę postojową, a istniejąca konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona i zamieniona na asfaltobetonową. Równocześnie wykonywane będą prace renowacyjne przy murze obronnym, podczas których wymienione zostaną uszkodzone elementy balustrady i odnowione spoinowanie powierzchni muru. Realizacja I etapu, obejmującego odcinek od pl. Wolności do ul. 8 Maja, potrwa rok i zakończy się w 2022 roku. O kolejnych etapach władze miasta zdecydują w oparciu o posiadane środki finansowe. 

UM Świdnica

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Nowy wątek
Szyszko czwartek, 17.06.2021 18:20
Wszystko wycinane na potęgę. W każdym lesie rabunek, na...
Las czwartek, 17.06.2021 08:11
I znów beton.....
:( czwartek, 17.06.2021 07:08
A kostka granitowa pojedzie do Niemiec :(