Gmina Jaworzyna Śląska miejscem aktywnych NGO

poniedziałek, 7.6.2021 12:22 284 0

Na co można pozyskać dodatkowe środki? Jak skutecznie starać się o dofinansowanie? Jak rozliczać projekty?  Fundacja „Merkury” zaprasza liderów lokalnych organizacji do udziału w projekcie Gmina Jaworzyna Śląska – miejsce aktywnych NGO. To nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy, ale też zrealizowania ciekawej inicjatywy społecznej. 

 Udział w projekcie to szansa na podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków oraz realizacji projektów. Uczestnictwo w spotkaniach daje również możliwość uzyskania dofinansowania na realizację inicjatyw.

Pierwszym etapem będzie cykl 5 szkoleń obejmujących następujące tematy:1. Przygotowanie ofert na realizację zadań publicznych.2. Efektywna realizacja projektów i ich rozliczanie.3. Dokumenty w organizacji (statut, regulamin).4. Obowiązki formalno-prawne.5. Podsumowanie cyklu (omówienie bieżących zagadnień zgłaszanych przez uczestników).

Po każdym spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Spotkania będą prowadzone w dwóch grupach. Pierwsze spotkanie dla 1. grupy rozpocznie się 08.06.2021 o godz. 17:00. Pierwsze spotkanie dla 2. grupy rozpocznie się 10.06.2021. o godz. 17:00.O miejscu spotkań organizatorzy będą informować telefonicznie zainteresowane osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń: Fundacja „Merkury” - Jolanta Brach, nr tel. 74 666 22 00. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia IV Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” – projekt grantowy „Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek