Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu

wtorek, 1.6.2021 08:20 276 0

7 czerwca br. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Obrady odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XXVII/21 oraz XXVIII/21 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Debata nad "Raportem o Stanie Gminy za 2020 rok".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strzegomia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 rok:
  a) Wystąpienie Burmistrza Strzegomia - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 rok,
  b) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  c) dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 rok,
  b) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 10. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek