Stowarzyszenie "Nasz Kruków" w gronie nagrodzonych

poniedziałek, 4.7.2016 12:02 924 0

Projekt Stowarzyszenia "Nasz Kruków" został nagrodzony w ramach programu grantowego ENERIS "Pomysły chroniące środowisko". Na realizację projektu "Wieś Kruków wykorzystuje tereny wspólne do stworzenia stref przyjaznych owadom zapylającym i ptakom" członkowie stowarzyszenia otrzymali 5 tysięcy złotych. 

Konkurencja była spora, bo na 102 zgłoszone projekty z całej Polski, granty zostały przyznane 13 organizacjom. Z terenu Dolnego Śląska tylko trzy, w tym Stowarzyszenie "Nasz Kruków" znalazło się w gronie nagrodzonych. - W ramach projektu mieszkańcy zagospodarują i obsadzą roślinami nektarodajnymi tereny przydrożne i skwery do tej pory niezagospodarowane lub tylko obsadzone trawą. Oprócz specjalnych odmian roślin dodatkowo zaplanowano wykonanie "hoteli" dla dzikich zapylaczy i poideł oraz budek lęgowych dla ptaków. Dzięki temu wzrośnie populacja pszczół, dzikich zapylaczy i dzikiego ptactwa na terenie wsi, co z kolei wpłynie na wzrost plonów roślin hodowlanych bez stosowania sztucznego nawożenia - wyjaśnia Katarzyna Banasik-Bendlewska ze Stowarzyszenia "Nasz Kruków".

Wspólny projekt przedstawicieli Stowarzyszenia "Nasz Kruków" to nie będzie tylko zagospodarowanie i obsadzenie terenów roślinami. Jego realizacja rozpocznie się od warsztatów z ochrony pszczół i dzikich zapylaczy, które poprowadzi krukowski pszczelarz. Również najmłodsi mieszkańcy wsi będą mogli brać udział w tym przedsięwzięciu. - W warsztatach wezmą udział mieszkańcy Krukowa, członkowie stowarzyszenia spoza naszej miejscowości, ale także zainteresowani mieszkańcy gminy Żarów. Ważną rolę odgrywać będą najmłodsi, którzy wraz z seniorami zaprojektują i wykonają hotele dla dzikich zapylaczy i budki lęgowe dla ptaków. Kolejnym etapem będzie przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin nektarodajnych, zakupione zostaną materiały oraz nasady roślin. Nasadzenia przeprowadzone zostaną jesienią i wówczas rozmieścimy hotele i budki lęgowe. Na uroczystym podsumowaniu projektu dzieci oraz młodzież przygotują jeszcze przedstawienie związane z ochroną środowiska - dopowiada Katarzyna Banasik-Bendlewska z Krukowa.

Ciekawie zapowiada się realizacja ekologicznego projektu przez mieszkańców Krukowa. Tym bardziej, że - jak zapowiadają członkowie stowarzyszenia - strefy nektarodajne, gdzie zostaną nasadzone zioła, krzewy, drzewa i inne rośliny będę miejscem edukacji dla innych oraz gości odwiedzających wieś. A sam projekt przyczyni się do ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających oraz ptaków.

Magdalena Pawlik

źródło: UM Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek