Dobromierz, Strzegom i Świdnica laureatami "WzMOCnij swoje otoczenie"

poniedziałek, 5.7.2021 16:30 676 0

Gminy Dobromierz, Strzegom i Świdnica po raz kolejny otrzymają dofinansowanie na realizację projektów społecznych w ramach programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Już niedługo mieszkańcy rejonu będą mogli korzystać z nowego placu zabaw, a miejscowe jednostki ochotniczych straż pożarnych z kamery termowizyjnej, specjalistycznego sprzętu medycznego oraz odnowionej remizy.

Po raz kolejny w gminach Dobromierz, Strzegom i Świdnica zostaną zrealizowane projekty dofinansowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Urząd Gminy w Dobromierzu otrzyma wsparcie na modernizację placu zabaw w Roztoce. To szansa na aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu dla dzieci ze szkół w Kłaczynie i Jugowej. Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy, na terenie gminy Strzegom zrealizuje projekt termomodernizacji remizy. Budynek, dzięki dociepleniu stanie się całorocznym miejscem spotkań społeczności. W gminie Świdnica także dofinansowano projekty OSP. Strażacy w Witoszowie Dolnym kupią kamerę termowizyjną niezbędną w efektywnych działaniach poszukiwawczych i ratowniczych, a OSP w Mokrzeszowie będzie realizować program szkoleń z pierwszej pomocy, z użyciem nowego defibrylatora.

To kolejne inicjatywy w gminach, które powstaną dzięki grantom PSE. Dzięki grantowi pozyskanemu w 2020 r. na terenie gminy Świdnica zostały zrealizowane dwa projekty, tj. wybudowano parking rowerowy z wiatą, stojakami, nową kostką, oznakowaniem
i małą roślinnością a gminne placówki oświatowe zakupiły laptopy dla uczniów przedszkoli
i szkół. W gminie Dobromierz utworzono plac zabaw wraz miejscem wypoczynku dla dorosłych w miejscowości Jugowa, a przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie zmodernizowano plac zabaw. Z kolei Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany pozyskało dofinansowanie na budowę ogrodzenia wokół boiska sportowego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podczas trzech edycji dobrosąsiedzkiego programu grantowego przekazały już ponad 3,6 miliona złotych na realizację ponad 180 projektów.

– „WzMOCnij swoje otoczenie” to sposób PSE na wsparcie mieszkańców gmin i powiatów we wdrażaniu dobrych, długotrwałych zmian społecznych. Doceniamy oddolne pomysły, które pochodzą od samych zainteresowanych- osób, które będą korzystać z dofinansowanych projektów, a ich kreatywność i innowacyjność zaskakuje nas z roku na rok – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – Tylko w pierwszej turze rekrutacji wyłoniliśmy 61 projektów, które dofinansujemy kwotą ponad miliona złotych.

Lokalni działacze zgłaszali projekty w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne i zdrowie. – Inwestycje sygnowane logo „WzMOCnij swoje otoczenie” to coraz bardziej popularny widok na terenie województwa dolnośląskiego. Łącznie na ich realizację PSE przekazały ponad 700 tysięcy złotych. Cieszymy się, że przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych tak chętnie i licznie odpowiadają na nasze zaproszenie– mówi Aleksander Maicher z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE.

5 lipca upłynął termin przyjmowania wniosków do letniej tury rekrutacji. Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaprosiły do niej samorządy i organizacje pozarządowe z następujących miast i gmin: Gryfów Śląski, Lubań (gmina miejska), Lubań (gmina wiejska), Nowogrodziec, Paszowice, Pielgrzymka, Świebodzice i Wleń.

Formularz zgłoszeniowy oraz zasady i kolejność składania wniosków przez uczestników
z poszczególnych gmin i powiatów, zostały opisane w regulaminie programu dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)