komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

wtorek, 22 czerwca 2021

Pauliny, Tomasza

Czerwona kartka dla burmistrza Świebodzic

poniedziałek, 12.10.2020 09:47 , komentarze: 13 , odsłony: 8318
kategorie artykułu:

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) we Wrocławiu wydała pozytywną opinię (z uwagami) w sprawie  nieudzielenia burmistrzowi Świebodzic absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok przez radę miasta.

Przypomnijmy.

26 sierpnia radni Świebodzic głosowali nad udzieleniem absolutorium oraz wotum zaufania burmistrzowi Pawłowi Ozdze. Jak już informowaliśmy, Komisja Rewizyjna wystosowała wniosek o nieudzielenie absolutorium włodarzowi wskazując, że w trakcie ostatniego roku burmistrz źle wydatkował środki pod kątem ich celowości oraz zasadności. 

- Biorę oczywiście wszystkie za i przeciw. Wyczytane przeze mnie liczby mówią same za siebie. Największa inwestycja to były te tereny zielone, o których się mówi. Zostało to odwołane w połowie roku. Zbyt pochopnie ustaliliście, że nie udzielicie mi wotum zaufania, nie wysłuchując drugiej strony - mówił wówczas burmistrz Ozga.

Nie ma znaczenia tutaj kto kogo zna. Ważne są wnioski merytoryczne. My oceniamy w oparciu o te wytyczne pana. Musimy pana rozliczać z zadań i nie jest to czas utyskiwań czy żali - ocenił radny Łukasz Kwadrans, przedstawiając zarzuty wobec burmistrza w formie prezentacji multimedialnej.

Finalnie radni nie udzielili burmistrzowi ani wotum zaufania, ani absolutorium. Uchwała musiała zostać ponownie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. A ta utrzymała ją w mocy. To pierwszy taki przypadek w historii jakiegokolwiek samorządu z powiatu świdnickiego. 

- W trakcie sesji radni odwoływali się przede wszystkim do kwestii braku realizacji planu wydatków inwestycyjnych i majątkowych, które wykonano w 56,58%, ale ich udział w wydatkach ogółem stanowi 7,84%. W opinii Komisji Rewizyjnej szczegółowo wskazano niezrealizowane zdania. Komisja Rewizyjna zwróciła również uwagę m.in. na niedostateczną aktywność i skuteczność Burmistrza w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, wskazując na niskie wykonanie dochodów pochodzących ze środków europejskich, które w dziale 900 zrealizowano na poziomie 32,32% oraz podkreśliła, że stopień realizacji programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniósł 62,83%, na co również wskazywano w trakcie debaty. Można zatem wnioskować, że były to zasadnicze powody podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi w Świebodzicach za rok 2019. Skład Orzekający zauważa, że wskazane powyżej kwestie niewątpliwie wiążą się z wykonywaniem budżetu za 2019 rok. Z kolei procentowe wykonanie dochodów i wydatków wynoszące odpowiednio 95,63% i 90,35% wielkości planowanych pokazują jednak ich niewykonanie w całości, bez wskazania przez Burmistrza przyczyn takiego stanu rzeczy - czytamy w uzasadnieniu RIO. - Rada Miejska przy ocenie prawidłowości wykonania budżetu uwzględniła konieczność przestrzegania zasad wykonania budżetu. Należą do nich przykładowo: pełna realizacja zadań, która powinna następować w terminach określonych przepisami prawa, realizacja dochodów budżetu na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w budżecie zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. W ocenie Składu Orzekającego brak realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskania zaplanowanych w budżecie dochodów niewątpliwie wiąże się z wykonaniem budżetu za rok 2019. Jednocześnie uwadze Składowi Orzekającemu nie uszedł fakt, że przy formułowaniu zarzutów w zbyt małym zakresie odniesiono się do kwestii odpowiedzialności Burmistrza za wystąpienie tych zdarzeń, a uwagi radnych poza ustaleniem odchyleń przy realizacji budżetu powinny wiązać się z ustaleniem ewentualnej odpowiedzialności organu wykonawczego za taki stan. Skład Orzekający, uwzględniając powyższe ustalenia postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały burmistrz może się odwołać w ciągu 14 dni. Obecnie przebywa na urlopie.

- Jeszcze się nie odwołaliśmy, ale na pewno to zrobimy w ciągu najbliższych dni - informuje sekretarz gminy, Sabina Cebula.

Co to oznacza dla mieszkańców Świebodzic?

Rada miasta może bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. By referendum uznano za ważne musi wziąć w nim udział 3/5 mieszkańców, czyli 5164 osób. Warto wspomnieć, że podobna procedura przed kilkoma laty została przeprowadzona w gm. Marcinowice. Spośród 5195 uprawnionych zagłosowały raptem 543 osoby, z czego 435 osób zagłosowało za odwołaniem wójta. 

Co ważne według przepisów dopuszczalne jest także podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta/prezydenta/burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub wotum zaufania (ustawodawca nie ustalił katalogu tych „innych" przyczyn).

Do tematu wrócimy. 

 

Wasze komentarze

Opozycja tak bardzo nie może się pogodzić z utratą władzy,...
poniedziałek, 12.10.2020 21:09 autor: Mieszkaniec
Jestem mieszkańcem i wstyd mi za takiego burmistrza
wtorek, 13.10.2020 09:33 autor: Mieszkanka
A co ze śmieciarką za 800tyś, która do niczego...
poniedziałek, 12.10.2020 22:29 autor: Koronaświrus
Odwołać całą radę bo cześć radnych, która była za...
poniedziałek, 12.10.2020 11:59 autor: Mieszkaniec
odwolac ta cala rade Pobrali kredyty na samochody zeby splacac...
poniedziałek, 12.10.2020 18:23 autor: Covid 19
Może to nadszedł już ten czas, by Janek wrócił na
poniedziałek, 12.10.2020 15:51 autor: Gorol
dzisiaj, 5 godz temu
dzisiaj, 9 godz temu
poniedziałek, 21.6.2021 11:28
poniedziałek, 21.6.2021 11:09
poniedziałek, 21.6.2021 11:07
poniedziałek, 21.6.2021 11:06
poniedziałek, 21.6.2021 08:39
poniedziałek, 21.6.2021 08:36
poniedziałek, 21.6.2021 08:11
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica