Czernica z nową drogą

czwartek, 24.6.2021 10:34 291 0

Dobiegł końca remont drogi gminnej nr 112337 D w Czernicy. Za kwotę 300 tys. zł wykonano drogę o szerokości 6,5 - 7 m i długości 423,83 m.

W ramach prac budowlanych rozebrano istniejącą nawierzchnię asfaltową, wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego oraz nawierzchnię pobocza gruntowego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Kwota blisko 170 tys. zł pochodzi z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś 130 tys. zł z budżetu gminy Dobromierz.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)