komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 24 lipca 2019

Kingi, Krystyny

Czekają na zgłoszenia kandydatów na ławników

wtorek, 25.6.2019 09:18 , komentarze: 0 , odsłony: 175
kategorie artykułu:

W bieżącym roku upływa kadencja ławników. Na nową kadencję 2020-2023 świdniccy radni wybiorą:

  • do Sądu Rejonowego w Świdnicy 12 ławników, w tym do:

- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 5,

- Wydziału Pracy - 7,

  • do Sądu Okręgowego w Świdnicy 92 ławników, w tym do:

- Wydziału Cywilnego - 80,

- Wydziału Karnego - 10,

- Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 2.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Świdnicy.   

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. 1a (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br. 

Ławnikiem może być wybrana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich, która ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat. Musi ona posiadać co najmniej średnie wykształcenie i dobry stan zdrowia. 

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Niezbędne druki można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. nr 10 oraz na stronie BiP Urzędu Miejskiego. Szczegółowych informacji odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na ławników udziela Wiesław Pietrzyk – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich pod nr tel. 74/856 28 21.

 

 

Wasze komentarze

wczoraj, 17 godz temu
wczoraj, 21 godz temu
wczoraj, 22 godz temu
wczoraj, 22 godz temu
poniedziałek, 22.7.2019 15:12
poniedziałek, 22.7.2019 12:18
poniedziałek, 22.7.2019 10:08
poniedziałek, 22.7.2019 09:49
poniedziałek, 22.7.2019 09:47
poniedziałek, 22.7.2019 09:45
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Praca na GoWork
Praca na GoWork
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SKUP AUT
SKUP AUT
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC