Co warto wiedzieć o świdnikim Ekonomiku?

czwartek, 23.3.2023 20:04 2133

Zespół Szkół Ekonomicznych to dwie szkoły: Technikum nr 5, w którym uczniowie kształcą się w zawodach: technik ekonomista, technik reklamy, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, a także V Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

Technikum nr 5 otrzymało certyfikat Wiarygodnej Szkoły, który jest potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły, reprezentowania właściwego poziomu edukacyjnego i wychowawczego oraz zapewniania bezpieczeństwa swoim uczniom. W tym roku szkole przyznano tytuł „Srebrnej Szkoły 2023”!

Ekonomik od wielu lat organizuje zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci  ERASMUS+  i dzięki niemu uczniowie mają okazję uczyć się zawodu w międzynarodowych firmach branżowych na Malcie, Węgrzech, w Portugalii oraz we Włoszech.

Uczniowie naszego technikum uczestniczą w projektach: „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia” realizowanym przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości, związek Dolnośląscy Pracodawcy oraz Sudecką Izbę Przemysłowo - Handlową w Świdnicy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020 oraz  „Odkrywamy przedsiębiorczość społeczną” realizowanym przez Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej we Wrocławiu i finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Korzystając z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych w ramach projektów, takich jak staże, język obcy zawodowy, akademia przedsiębiorczości, liderzy przedsiębiorczości, warsztaty 3D, warsztaty Unity 3D (VR), wizyty studyjne w przedsiębiorstwach czy szkolenia zawodowe, nasi uczniowie rozwijają swoje kompetencje zawodowe, które w przyszłości ułatwią im start we własnej karierze zawodowej.

Uczniowie Technikum nr 5 biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Cztery lata temu uczennice z klasy czwartej zostały finalistkami V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskiej, jednocześnie uzyskując zwolnienie ze zdawania egzaminu zawodowego z części teoretycznej, a obecnie uczeń klasy czwartej został finalistą eliminacji centralnych XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości! 

Szkoła może poszczycić się również dużymi osiągnięciami sportowymi. Obecnie nasi siatkarze uzyskali tytuł wicemistrzów Powiatu Świdnickiego, siatkarki zdobyły 3. miejsce w Finale Dolnośląskiej Licealiady, a piłkarki są najlepsze w Powiecie! Warto zaznaczyć, że V LO uczestniczy w projekcie SOS – Siatkarskie Ośrodki Szkolne.

Przyszłościowym kierunkiem jest  grafika i poligrafia cyfrowa oraz fotografia i multimedia.  Uczniowie mają do dyspozycji pracownie wyposażone w stacje graficzne z 27 - calowymi monitorami, a oprogramowanie,  z którego korzystają to pełny pakiet Adobe, Ilustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Pro Impozycjoner  i wiele innych. Warto podkreślić, że mają możliwość korzystania z darmowych zasobów graficznych firmy Adobe a także z chmury. Nasi uczniowie mogą legalnie instalować to oprogramowanie także na domowych komputerach. Szkoła dysponuje ploterami drukującymi, drukarkami A3 i A4, drukarką 3D, skanerem 3D, skanerami płaskimi, sprzętem introligatorskim. Dla kierunku fotografia i multimedia powstały profesjonalne studia fotograficzne, gdzie młodzież uczy się zawodu, korzystając ze szkolnych cyfrowych aparatów fotograficznych i profesjonalnego wyposażenia pracowni komputerowych i fotograficznych. 

 

W myśl zasady: „nie samą nauką żyje człowiek” Zespół Szkół Ekonomicznych oferuje swoim uczniom bogaty wachlarz imprez i uroczystości szkolnych: Tydzień Przedsiębiorczości, Ekologiczny, Dzień św. Patryka, Sportu, Teatru, spotkania z poezją, akademie patriotyczne, Jasełka, Ligę Matematyczną - to tylko niektóre przykłady na to, że w Ekonomiku można rozwijać swoje pasje w wielu dziedzinach.

Dodatkowo, organizuje spotkania z ciekawymi Gośćmi.

 

Nasi uczniowie integrują się podczas licznych wycieczek klas pierwszych, wyjazdów ogólnoszkolnych, m.in. do Berlina, Chorwacji.

Uczniowie Ekonomika za dobre wyniki w nauce otrzymują stypendia naukowe i Dyrektora Szkoły, Rotariańskie oraz Prezesa Rady Ministrów.

Przyszłościowe kierunki, praktyka zawodowa w kraju i za granicą, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, hala sportowa, nowoczesne pracownie, sprzęt i oprogramowanie komputerowe to gwarancja Twojego sukcesu! 

Ekonomik to dobry wybór!

Z nami osiągniesz swój cel!

Czekamy na Ciebie!


Zapraszamy od września!

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia

ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-26-27, tel./fax 74 852-26-41

Więcej o naborze, szczegółowej ofercie szkoły, aktualnych wydarzeniach na stronie internetowej:

https://ekonomik.com.pl/

https://ekonomik.com.pl/2023/02/22/regulamin-postepowania-rekrutacyjnego-w-roku-szkolnym-2022-2023/

https://www.facebook.com/ZSEswidnica

https://ekonomik.com.pl/2023/03/20/film-promocyjny/

https://ekonomik.com.pl/2019/02/28/film-promocyjny/

https://ekonomik.com.pl/2021/02/01/szkolna-gazetka-e-ekonomik/