Co warto wiedzieć o świdnickim EKONOMIKU?

poniedziałek, 14.3.2022 13:04 923

Zespół Szkół Ekonomicznych to dwie szkoły: Technikum Nr 5, w którym uczniowie kształcą się w zawodach: technik ekonomista, technik reklamy, technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej a także V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. Technikum Nr 5 otrzymało certyfikat Wiarygodnej Szkoły, który jest potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły, reprezentowania właściwego poziomu edukacyjnego i wychowawczego oraz zapewniania bezpieczeństwa swoim uczniom. Przyznano nam także tytuł „Brązowej Szkoły 2017”, „Srebrnej Szkoły 2019”, „Złotej Szkoły 2020” oraz „Brązowej Szkoły 2021”.

Uczniowie Technikum nr 5 biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Trzy lata temu uczennice z klasy IV zostały finalistkami V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskiej, jednocześnie uzyskując zwolnienie ze zdawania egzaminu zawodowego z części teoretycznej.  Młodzież z V LO może pochwalić się znakomitymi osiągnięciami sportowymi, między innymi: w latach 2017, 2018, 2019 II miejsce na Dolnym Śląsku w piłce siatkowej dziewcząt, w 2018 r. III miejsce w piłce halowej chłopców i V miejsce w Polsce w piłce plażowej dziewcząt, w 2021 roku II miejsce w strefie wałbrzyskiej w piłce koszykowej dziewcząt oraz I i II miejsce w piłce halowej chłopców. V LO uczestniczy w projekcie SOS – Siatkarskie Ośrodki Szkolne.

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w licznych projektach edukacyjnych – między innymi: w ramach programu Leonardo da Vinci  w latach 2007-2014 odbyły się staże zagraniczne  uczniów w Wielkiej Brytanii, a w latach 2016-2019 w ramach programu ERASMUS+  uczniowie odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii, na Węgrzech  i na Malcie. W roku 2017 uczniowie wzięli udział w Projekcie polsko-czeskim „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko – czeskim”. A obecnie nasi uczniowie przebywają na stażu w Portugalii.

26. lutego 2021 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała szkole Akredytację Erasmus+, co daje gwarancję dofinansowania na 5 lat na działania związane z mobilnością zagraniczną uczniów wszystkich klas Technikum nr 5 w Świdnicy i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Świdnicy (wyjazdy na praktyki zawodowe, staże uczniów i nauczycieli).

Uczniowie naszego technikum już drugi rok uczestniczą w projekcie „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia” realizowanym przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości, związek Dolnośląscy Pracodawcy oraz Sudecką Izbę Przemysłowo - Handlową w Świdnicy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Korzystając z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu, takich jak staże, język obcy zawodowy, akademia przedsiębiorczości, liderzy przedsiębiorczości, warsztaty 3D, warsztaty Unity 3D (VR) czy szkolenia zawodowe, nasi uczniowie rozwijają swoje kompetencje zawodowe, które w przyszłości ułatwią im start we własnej karierze zawodowej. 

Przyszłościowym kierunkiem jest grafika i poligrafia cyfrowa oraz fotografia i multimedia.  Uczniowie mają do dyspozycji pracownie wyposażone w stacje graficzne z 27 - calowymi monitorami, a oprogramowanie, z którego korzystają to pełny pakiet Adobe, Ilustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Pro Impozycjoner i wiele innych. Warto podkreślić, że mają możliwość korzystania z darmowych zasobów graficznych firmy Adobe a także z chmury. Nasi uczniowie mogą legalnie instalować to oprogramowanie także na domowych komputerach. Szkoła dysponuje ploterami drukującymi, drukarkami A3 i A4, drukarką 3D, skanerem 3D, skanerami płaskimi, sprzętem introligatorskim. Dla kierunku fotografia i multimedia powstały profesjonalne studia fotograficzne, gdzie młodzież uczy się zawodu, korzystając ze szkolnych cyfrowych aparatów fotograficznych i profesjonalnego wyposażenia pracowni komputerowych i fotograficznych.

W ZSE od wielu lat prężnie działa Samorząd Uczniowski. W ciągu roku szkolnego członkowie SU organizują mnóstwo różnorodnych akcji, a wśród nich wyróżnia się udział w młodzieżowych wyborach do parlamentu w ramach akcji „Młodzi Głosują", wspomaganie WOŚP, coroczna zbiórka zabawek dla dzieci ze szpitala onkologicznego „Przylądek Nadziei", „Pomoc Ukrainie”, akcja „Góra Grosza" no i oczywiście, wydarzenia takie jak Walentynki, Dzień Chłopaka czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

Samorząd Uczniowski w ZSE ma zawsze ręce pełne roboty! 

W myśl zasady „nie samą nauką żyje człowiek” Zespół Szkół Ekonomicznych oferuje swoim uczniom bogaty wachlarz imprez i uroczystości szkolnych: Tydzień Przedsiębiorczości, Dzień św. Patryka, Tydzień Ekologiczny, Dzień sportu, spotkania z poezją, akademie patriotyczne, Rajd Ekonomika, Jasełka, Ligę Matematyczną, Międzynarodowy Dzień Teatru to przykłady na to, że w Ekonomiku można rozwijać swoje pasje w wielu dziedzinach.

Dodatkowo Ekonomik oferuje coroczną szkolną wycieczkę zagraniczną, podczas której nasza młodzież łączy przyjemne z pożytecznym, poznając kulturę, historię, krajobrazy, obyczaje, zabytki różnych miast europejskich takich jak Berlin czy Drezno, czy też relaksując się na słonecznych plażach Chorwacji.

Uczniowie Ekonomika za dobre wyniki w nauce otrzymują stypendia naukowe Dyrektora Szkoły, Rotariańskie oraz Prezesa Rady Ministrów.

Przyszłościowe kierunki, praktyka zawodowa w kraju i za granicą, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, hala sportowa, nowoczesne pracownie, sprzęt i oprogramowanie komputerowe to gwarancja Twojego sukcesu!  Ekonomik to dobry wybór! Z nami osiągniesz swój cel! Czekamy na Ciebie!


Zapraszamy od września!

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia

ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-26-27, tel./fax 74 852-26-41

Więcej o naborze, szczegółowej ofercie szkoły, aktualnych wydarzeniach na stronie:

https://ekonomik.com.pl/

https://ekonomik.com.pl/category/rekrutacja/

http://artfoto.ekonomik.com.pl/

https://ekonomik.com.pl/2019/02/28/film-promocyjny/

https://ekonomik.com.pl/2021/02/01/szkolna-gazetka-e-ekonomik/