Burmistrz chce zbudować mieszkania komunalne. Apeluje do posła Zyski o pomoc w uzyskaniu środków

poniedziałek, 4.1.2021 09:27 1365 1

Burmistrz Świebodzic nie składa broni i składa kolejne wnioski w ramach naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. O pomoc prosi posła PiS, świebodziczanina, Ireneusza Zyskę.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

W ostatniej transzy mimo złożenia kilku wniosków gmina nie otrzymała ani złotówki. Tym razem ewentualne wsparcie chce przeznaczyć m.in. na budowę budynku komunalnego, w którym znaleźć by się miały 24 mieszkania dla potrzebujących mieszkańców, oraz na wykonanie infrastruktury drogowo-lotniskowej w mieście. Wnioskowana kwota wynosi 24 miliony złotych.

- W zakończonym 28 grudnia naborze projektów kolejnej tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Świebodzice złożyła 3 ważne dla mieszkańców i rozwoju miasta projekty, dotyczące rewitalizacji i modernizacji podwórek i dróg, mieszkalnictwa komunalnego oraz wykonania infrastruktury drogowo-lotniskowej. Wsparcie o które ubiegają się Świebodzice to 24 000 000 zł. Mając na względzie rangę wnioskowanych działań dla miasta, zwróciłem się o poparcie naszych projektów do posła na sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Pełnomocnika ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyski - mówi burmistrz.

Jest to prawdopodobnie pokłosie ostatniego wystąpienia posła Zyski na sesji Rady Miasta, w którym polityk wskazywał na małe zaangażowanie burmistrza w pracę na rzecz miasta i apelował o współpracę.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Marek poniedziałek, 04.01.2021 09:49
Pan Ozga na ostatniej sesji usłyszał prawdę. Przez dwa lata,...