Budżet Strzegomia na 2020 r. przyjęty [INWESTYCJE]

czwartek, 19.12.2019 11:51 2270 3

Na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej 17 grudnia br. strzegomscy radni (18 głosów za i 2 głosy wstrzymujące) przyjęli budżet na 2020 r.

Dochody budżetu gminy w 2020 r. będą wynosić 134 689 501,27 zł, zaś wydatki 136 021 266,43 zł. Deficyt w wysokości 1 331 765,16 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. Na inwestycje zaplanowano 13 301 793,00 zł, co stanowi 10,84% wydatków budżetowych ogółem. Część środków finansowych przeznaczono na kontynuację zadań inwestycyjnych z 2019 r., część dotyczy nowych inwestycji.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych należy wymienić: dalszą przebudowę ul. Olszowej w Strzegomiu, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach, przebudowę ul. 3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej i ul. Strzelniczej w Strzegomiu. Kontynuowana będzie budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica. Dokończony zostanie remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap. Zakończona zostanie także budowa Gwiezdnego Podwórka przy PSP nr 2 w Strzegomia. Modernizacji ulegnie plac przy kościele i przystanku autobusowym w Jaroszowie. Teren ten będzie odwodniony i pokryty kostką granitową. Ponadto, wiele środków przeznaczono na oświatę, opiekę społeczną, fundusz sołecki, konkurs "Aktywne sołectwa", utrzymanie dworców autobusowych, Budżet Obywatelski, poprawę bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe, czy też zabytki.

Pozytywną opinię nt. budżetu naszej gminy przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu oraz radny Paweł Rudnicki, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

czwartek, 19.12.2019 13:38
Dlaczego wszystkie Samorządu podpierają się opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej? ...
reflux man czwartek, 19.12.2019 13:00
rzygać się chce!!
Anka czwartek, 19.12.2019 12:07
No i gut. Można bez Zbynia? Można. W takim razie...