Budowa boiska przy strzegomskim Zespole Szkół

czwartek, 8.7.2021 11:46 889 0

W połowie maja podpisano umowę na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu”. Od czerwca trwają prace przy realizacji inwestycji.

Zakres prac objętych treścią umowy obejmuje:

 • Przebudowa podłoża asfaltowego na trawę syntetyczną z podbudową betonową
 • Wydzielenie boisk: do koszykówki – 2 szt., siatkówki – 2 szt., tenisa -1 szt., piłki ręcznej - 1 szt. wraz z urządzeniami technicznymi: kosze, bramki, słupki itp.
 • Budowa muru oporowego,
 • Przebudowa istniejącego oświetlenia zewnętrznego – skablowanie linii napowietrznych i przesunięcie 1 - słupa (kolizja)
 • Budowa odwodnienia boiska – liniowe (istniejące odwodnienie – poprzez wpust deszczowy)
 • Budowa ogrodzenia boiska – wys. 3-4 m
 • Montaż piłkochwytów – wys. 6 m
 • Zmiana nawierzchni wewnętrznej drogi żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej - drogi wjazdowej na boisko – wjazd techniczny (np: karetki pogotowia, podnośniki samochodowe do wykonania cięć sanitarnych drzew),
 • Zakup, dostawa i montaż wyposażenia boiska (m.in. bramki, kosze, słupki, itp.),
 • Odtworzenie terenów zielonych wraz z nasadzeniami,
 • Rozbiórki nawierzchni istniejących w niezbędnym zakresie wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

Poprzetargowa wartość inwestycji to przeszło 586 tys. zł. Czas realizacji inwestycji to 5 miesięcy.

To kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową przy placówkach oświatowych podległych Powiatowi Świdnickiemu. Wcześniej wielofunkcyjne boiska wybudowano przy Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych, III Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym a boisko przy Zespole Szkół Mechanicznych doczekało się gruntownego remontu i przebudowy. Natomiast przy Zespole Szkół Ekonomicznych wybudowana została hala sportowa, na której trenują siatkarki z klasy o profilu sportowym V Liceum Ogólnokształcącego.

Źródło: powiat.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)