Bezpłatne warsztaty dla rodziców

piątek, 5.1.2018 12:25 1358 0

W ramach Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze rodziców pn. "Szkoła dla rodziców i wychowawców" dla wszystkich chętnych osób zamieszkujących w Gminie Żarów.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nabór odbywać się będzie od 05.01.2018 r do 31.01.2018 r., liczba miejsc jest ograniczona (max. 15 osób), liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą zgłosić się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego bądź przesłać formularz na adres e-mail: t.borowiec@um.zarow.pl (formularz do pobrania na stronie OPS i UM w Żarowie).

Warsztaty będą odbywać się w dwóch miejscach: grupa I zajęcia na terenie Bajkowego Przedszkola w Żarowie oraz grupa II zajęcia na terenie Imbramowic. Uruchomienie grup zależy od ilości uczestników.

Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 4 godziny dydaktyczne (1 raz w tygodniu, czwartek w godz. 16:00-19:00) I grupa planowo rozpocznie zajęcia od lutego 2018 r. do kwietnia 2018 r.. II grupa rozpocznie zajęcia od kwietnia 2018 r. do czerwca 2018.

Koordynatorem warsztatów jest specjalista pracy z rodziną - Teresa Borowiec (osobą przeprowadzająca nabór)
tel. 74 8580 745

Tematyka zajęć dotyczy budowania relacji dorosły - dziecko, a w tym:

 • SPOTKANIE I. Poznanie się, kontrakt, integracja

 • SPOTKANIE II. Granice

 • SPOTKANIE III. Uczucia

 • SPOTKANIE IV. Typologia rodzin i struktura zdrowej rodziny

 • SPOTKANIE V. Komunikacja rodzic - dziecko

 • SPOTKANIE VI. Zachęcenie dziecka do współpracy

 • SPOTKANIE VII. Kara a konsekwencja

 • SPOTKANIE VIII. Rozwiązywanie problemów i konfliktów

 • SPOTKANIE IX. Zachęcanie do samodzielności

 • SPOTKANIE X. "Wpisywanie" dziecka w role i uwalnianie od grania ról

 • SPOTKANIE XI. Pomocna pochwała i zachęta

Osobami prowadzącymi zajęcia są: Elżbieta Sułyk oraz Teresa Borowiec - realizatorki ogólnopolskiego programu profilaktycznego "Szkoła dla rodziców i wychowawców" Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie, w zakresie I części bazowej - Budowanie relacji dorosły - dziecko.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)