Bezpieczne przejścia dla pieszych w Żarowie

czwartek, 13.1.2022 09:59 335 0

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Żarowie

Na terenie Żarowa powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych. Kilka dni temu burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora podpisali umowy na realizację zadania „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” i niebawem ruszą pierwsze prace wykonawcze.

W ramach zadania wykonanych zostanie łącznie osiem przejść dla pieszych, w miejscach, gdzie jest duże natężenie ruchu. Będą to 4 przejścia przy Szkole Podstawowej w Żarowie na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Sikorskiego, 2 przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Sikorskiego, 1 przejście na ul. Mickiewicza oraz 1 przejście na ul. Armii Krajowej za skrzyżowaniem z ul. Piastowską. Inwestycje z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.

- Wszystkie przejścia dla pieszych, które zostaną przebudowane, usytuowane są w miejscach, w których występuje wzmożony ruch samochodowy. Kilka z tych przejść znajdują się również w pobliżu szkół podstawowych na terenie Żarowa. Dlatego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy tej infrastruktury – mówi burmistrz Leszek Michalak.

- Głównym celem zadań, na które podpisaliśmy umowy, jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych i zwiększenie ochrony uczestników ruchu - w tym przypadku pieszych. Inwestycja zakłada wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych, a w ramach prac przejścia będą doświetlone i oznakowane, dobudowane zostaną również chodniki doprowadzające do przejścia. Wszystkie zadania realizowane będą w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego pozyskaliśmy 80% dofinansowania – dopowiada zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Realizacja wszystkich inwestycji ma potrać do końca maja. Łączny koszt budowy bezpiecznych przejść dla pieszych to kwota blisko 300 tysięcy złotych, dofinansowanie w wysokości 280 tysięcy złotych zostało przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Foto - UM Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)