Ballady i romanse w areszcie

środa, 21.9.2022 13:36 184 0

W Areszcie Śledczym w Świdnicy w ramach corocznej akcji wspólnego czytania wybranej lektury, osadzeni w ramach zajęć kulturalno-oświatowych czytali „Ballady i romanse” słynnego polskiego wieszcza.

Funkcjonariusze Służby Więziennej już po raz kolejny przyłączyli się do akcji „Narodowego czytania” zainicjowanej przez prezydenta  kraju.  Akcję w jednostce rozpoczęto odczytaniem okolicznościowego listu Prezydenta RP Andrzeja Duda wskazującego, że „Teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii”.

 Następnie począwszy od 3 września, przez kilka dni, osadzeni zatrudnieni w bibliotece jednostki odczytywali „Ballady i romanse”. Natomiast dzięki sieci radiowęzłowej odczytywany tekst docierał do wszystkich osadzonych w jednostce.

 - Popularyzowanie czytelnictwa pozostaje jednym z głównych obszarów działalności kulturalno-oświatowej prowadzonej w areszcie. Natomiast celem Narodowego Czytania jest powrót do narodowych dzieł literackich, nie tylko w kontekście lektur szkolnych, ale jako literatury ważnej, potrzebnej i zawierającej spory kawałek polskiej historii, poruszającej moralne aspekty człowieczeństwa na tle wydarzeń narodowych. Korzyści płynące z czytania są niemalże oczywiste, przyczynią się do rozwoju języka i umiejętności rozumowania świata, a także wzbogacają zasób słownictwa oraz kształtują nawyk czytania i poszerzania wiedzy. Z czytania płyną nie tylko mentalne, ale również naukowe dowody na korzyści dla intelektu. To prawdziwy trening dla komórek mózgowych, ponieważ absorbuje jednocześnie kilka obszarów mózgu, rozwijając wyobraźnię oraz polepszając pamięć - mówi mjr Bartłomiej Perlak .

foto - Areszt Śledczy Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)