ARTUR SIERZPUTOWSKI – kandydat do Rady Powiatu w Świdnicy, okręg nr 1, pozycja 11

poniedziałek, 4.3.2024 21:01 1116

Szanowni Państwo,

W nadchodzących wyborach samorządowych kandyduję do Rady Powiatu Świdnickiego z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej, okręg nr 1 (miasto Świdnica), miejsce nr 11.

 

Nazywam się Artur Sierzputowski. Jestem mieszkańcem Świdnicy, doświadczonym działaczem samorządowym, społecznikiem, przedsiębiorcą, ojcem i dziadkiem. Kandyduję, by tchnąć nową energię w nasz powiat. Moim celem jest nadawanie biegu inicjatywom i wspieranie inwestycji rozwijających powiat świdnicki oraz służących lokalnej społeczności, by czuła się bezpiecznie i komfortowo.

Nie chcę rządzić. Pragnę służyć ludziom. Wierzę, że zadaniem powiatu jest stymulowanie gmin. Wiem, że wartości, którymi kieruję się w życiu, czyli rodzina, działanie z autentycznym zaangażowaniem oraz szacunek do drugiego człowieka to mocne fundamenty, które sprawdzą się również w działalności samorządowej na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Mój program:

Ochrona środowiska. Powiat świdnicki to nasza mała ojczyzna. Wystarczą na dzielnicy dwa piece starej generacji, tzw. „kopciuchy”, by odczuły je nos i płuca. Stare piece i kotły można wymienić wraz z dofinansowaniem z programu rządowego. Moim postulatem jest, by gminy dodatkowo dopłacały do wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych. Poza poprawą jakości powietrza, sam inwestor, czyli mieszkaniec – zmniejszy swoje rachunki za ogrzewanie. Proponuję rozwiązanie poprawiające komfort życia.

OZE. Odnawialne źródła energetyczne mogą zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności i zwiększać ogólną produkcję energii w gminach. Transformacja energetyczna poprawia klimat, stan środowiska naturalnego oraz zdrowie publiczne. Energia z OZE w gminach przyciąga do nich nowych inwestorów. Hub energetyczny i autobusy wodorowe to elementy mojego planu na bardziej zrównoważoną gospodarkę.

Zdrowie. Zwiększenie dostępności usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami to jeden z moich priorytetów. Działania te przy okazji aktywizują zawodowo opiekunów i asystentów. Zależy mi na tego rodzaju działaniach podnoszących jakość życia, integrujących społecznie, wspierających rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych. Druga kwestia w temacie zdrowia naszych mieszkańców to brak poradni diabetologicznej w Świdnicy. Zależy mi, by taka poradnia powstała u nas.

Turystyka. Potencjał turystyczny drzemiący w gminach powiatu świdnickiego jest olbrzymi. Stawiam na wyznaczanie i budowanie ścieżek pieszych oraz rowerowych, promowanie atrakcji turystycznych, zabytkowych oraz obiektów oferujących turystom usługi noclegowe, gastronomiczne i rekreacyjne. Promocja takich miejsc, jak również produktów lokalnych i wydarzeń zasługuje na większe wsparcie ze strony samorządu.

Poznaj mnie:

Z wykształcenia jestem technikiem rolnikiem, a od kiedy pamiętam działaczem społecznym. Moje początki to NSZZ „Solidarność”, gdzie pełniłem rolę Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolnośląskiego. Podczas pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku byłem odpowiedziany za okręg wyborczy Świdnica, Dzierżoniów, Ząbkowice. Od 1989 roku pełniłem rolę asystenta Jana Lityńskiego, posła na Sejm RP X i I kadencji.

Jestem dumnym posiadaczem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, którym zostałem odznaczony za moją działalność samorządową przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Otrzymałem również Odznaczenie Zasłużony dla Niepodległości Kraju.

Jestem doświadczonym działaczem świdnickiego samorządu. W latach 1994 – 1998 byłem członkiem Zarządu Miasta Świdnicy. W latach 1998 - 2002 pełniłem rolę Przewodniczącego Rady Miasta w Świdnicy, co pozwoliło mi być bliżej mieszkańców, słuchać ich potrzeb, nadawać bieg inicjatywom. Posiadam gruntowną i praktyczną wiedzę z zakresu kierowania pracą rady gminy i powiatu, zarządzania finansami oraz promocją.

Jako administrator w Agencji Nieruchomości Rolnych w Świdnicy przez 6 lat zarządzałem i kierowałem kilkudziesięcioosobowym zespołem, opracowując procedury działania i nadzorując prace działu zamówień publicznych. W kolejnych 5 latach jako specjalista ds. inwestycji w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przygotowywałem plany inwestycyjne, zajmowałem się analizą rynku, pozyskiwaniem inwestorów, budżetowaniem kosztów, nadzorem realizowanych inwestycji. Zarządzanie operacyjne kontynuuję do dziś jako Wiceprezes Zarządu w jednej ze spółek, a także we własnej firmie. Nie obce są mi wyzwania przedsiębiorców.

Uważam, że inicjatywy i inwestycje potrzebują umiejętnego zarządzania. Potrafię myśleć perspektywistycznie. Dostrzegam szanse przynoszące rozwój. Pracuję na efekt z pełnym zaangażowaniem.

Kandydat do Rady Powiatu w Świdnicy,

Artur Sierzputowski

okręg 1 miasto Świdnica, miejsce na liście 11

KKW Koalicja Obywatelska

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/ArturSierzputowskiSwidnica

  /Materiał KKW Koalicja Obywatelska/