Apel Sejmiku woj. dolnośląskiego do KE o zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy po pandemii

wtorek, 26.10.2021 14:44 3312 0

Apel

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.


do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie

polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19


Sejmik Województwa Dolnośląskiego w poczuciu odpowiedzialności za trwały rozwój społeczno – gospodarczy Dolnego Śląska oraz jakość życia jego mieszkańców zwraca się do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19.

Pandemia koronawirusa dotknęła miliony mieszkańców naszego kontynentu. Państwa Unii Europejskiej w poczuciu odpowiedzialności za odbudowę gospodarek po kryzysie wywołanym COVID-19, ustanowiły wspólnie unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Polski Krajowy Plan Odbudowy – dokument niezbędny do skorzystania z tego instrumentu - od wielu miesięcy czeka na akceptację Komisji Europejskiej, mimo że nie zostały względem niego podniesione merytoryczne zarzuty i nie został zwrócony do poprawienia.

Odbudowa gospodarki po pandemii nie może być przedmiotem politycznego szantażu wobec jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża głębokie zaniepokojenie stanowiskiem Holenderskiej Izby Reprezentantów w sprawie zablokowania wypłaty Polsce 36 mld euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Taka postawa jest daleka od idei współpracy i przyjaźni pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Idei która stanowi fundament współpracy międzynarodowej w ramach UE.

Różnice i spory polityczne pomiędzy rządami poszczególnych Państw a Komisją Europejską nie powinny pozbawiać mieszkańców Unii Europejskiej szansy na odbudowę ich gospodarek po pandemii COVID-19.

Wstrzymywanie tej pomocy podważa zaufanie do Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)