Absolutorium dla Zarządu Powiatu

poniedziałek, 28.6.2021 16:30 377 0

Na piątkowej Sesji Rady Powiatu Świdnickiego odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Świdnickiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2020. 17 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium Zarządowi, 8 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Przed głosowaniem radnym przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania zeszłorocznego budżetu, sprawozdanie biegłego rewidenta, informację o stanie mienia Powiatu Świdnickiego oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)