5,5 mln zł do wzięcia na innowacje w przedsiębiorstwach

poniedziałek, 2.8.2021 10:15 158 0

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, w zakresie innowacyjności produktowych i procesowych małych i średnich przedsiębiorstw, polegających np.: 

-wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

-dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach naboru możliwe są do realizacji projekty dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych i/albo wartości niematerialnych i prawnych.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie IPAW w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aw-schemat-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-dotyczacy-zakupu-ruchomych-srodkow-trwalych-oraz-wartosci/

IPAW organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ogłoszonego konkursu.

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych

17 sierpnia 2021 r.;  w godz. od 10.00 – 13.00

Więcej informacji na stronie IPAW w zakładce „Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach”

https://ipaw.walbrzych.eu/dowiedz-sie-wiecej/projekty-szkolenia-konferencje/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-poddzialanie-1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aw-schemat-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-ko/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)