450 kierowców na podwójnym gazie i 2 tys. kolizji i wypadków w powiecie świdnickim

środa, 26.1.2022 08:31 747 0

450 kierowców na podwójnym gazie oraz 2 tys. kolizji i wypadków w powiecie świdnickim

W piątek, 21 stycznia 2022 odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę świdnickiej Policji w 2021 roku. Podczas narady zaprezentowano i omówiono wyniki osiągnięte przez świdnickich policjantów w ubiegłym roku. Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy młodszy inspektor Andrzej Dobies nakreślił priorytety na najbliższy okres oraz podziękował podległym funkcjonariuszom za służbę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku zwracając uwagę za poświęcenie w tym niezwykle trudnym czasie pandemii.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, odprawa odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W odprawie udział wzięli również: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Mariusz Bużdygan, Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusin oraz Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy Marek Fiłonowicz .

W czasie odprawy,  Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy młodszy inspektor Andrzej Dobies,  zaprezentował wyniki pracy świdnickiej Policji w minionym roku.

Rok 2021 to dla policji świdnickiej przede wszystkim podniesienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, którego efektem były omówione wyniki

Komendant podając wyniki liczbowe zaznaczył, że na stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wpływ miały również działania policjantów z zakresu prewencji kryminalnej. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz Ruchu Drogowego świdnickiej jednostki przez cały rok prowadzili szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu min. działania „Trzeźwy Poranek”, „Prędkość”,

-W 2021 roku policjanci świdnickiej komendy zatrzymali 363 praw jazdy w tym 270 kierowców pożegnało się z uprawnieniami w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. W okresie 2021 roku podczas funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie KPP w Świdnicy odnotowano łącznie 1241 zgłoszeń dotyczących zagrożeń (1383 w ubiegłym  roku), gdzie w 538 przypadkach fakt zaistnienia zagrożenia został potwierdzony, a dodatkowo 517 przypadkach zgłoszeń zagrożenia zostały wyeliminowane. Najczęściej oznaczano kategorie dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości (545), nieprawidłowego parkowanie (215) oraz spożywania alkoholu w niedozwolonych miejscach (168). W analizowanym okresie na terenie powiatu świdnickiego sporządzono 563 „Niebieskich Kart”  - informuje oficer prasowy KPP Świdnica mł. asp. Magdalena Ząbek.

Przywołując ubiegłoroczne statystyki policjanci świdnickiej komendy zakończyli, aż 324 sprawy poszukiwawcze, z czego 73 sprawy to listy gończe za ukrywającymi się za poważne przestępstwa. Rok 2021 obfitował też w dużą ilość poszukiwań małoletnich, których policjanci odnaleźli w 85 przypadkach, były to zarówno ucieczki z domu oraz z placówek opiekuńczo wychowawczych, a także nakazy doprowadzeń z Sądów Rodzinnych do schronisk i zakładów poprawczych.

W roku 2021 świdniccy policjanci zabezpieczyli blisko 22 kg narkotyków, które nie trafiły na rynek miasta Świdnicy. W ramach prowadzonych postępowań karnych zabezpieczyli u przestępców mienie o wartości ponad 3675798  złotych, na poczet grożących im kar.

Rok 2021 to walka z Covid19 min. konieczność weryfikacji obowiązku stosowania się do kwarantanny wśród mieszkańców. Funkcjonariusze dokonali kontroli 325997 osób objętych kwarantanną (204062 w 2020 roku), niejednokrotnie udzielając także pomocy przy podstawowych potrzebach życiowych. Policja świdnicka w ubiegłym roku podjęła 6701 interwencji dotyczących nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z Covid19.

W dalszej części odprawy, głos zabrali Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusin oraz Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wszyscy podkreślali wysokie standardy jakości pracy świdnickiej policji oraz dobrą współpracę z naszą formacją.

Zaprezentowane podczas odprawy wyniki podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Mariusz Bużdygan . Wśród słów uznania dla sposobu pełnienia służby przez tutejszych policjantów, potwierdził dobre wyniki osiągane przez Komendę Powiatową Policji w Świdnicy na tle całego naszego województwa.

Odprawa służbowa zakończyła się oficjalnym przekazaniem podziękowań dla funkcjonariuszy Wydziału Prewencji sierż. Katarzyny Zelek oraz post. Daniela Polańskiego za wzorowo przeprowadzoną interwencję wobec nietrzeźwego ojca sprawującego opiekę nad 2-letnią dziewczynką.

Z okazji mianowania na pierwszy stopień oficerski przekazane zostały także listy gratulacyjne dla podkom. Anny Januszek oraz podkom. Ryszarda Dyko.

foto - Policja Świdnica

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)