komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 31 lipca 2021

Ignacego, Lubomira

16 pensjonariuszy i 8 pracowników. Bilans zakażeń w domu seniora Marconi

środa, 29.4.2020 18:43 , komentarze: 44 , odsłony: 19878
kategorie artykułu:

Niestety, potwierdziły się najgorsze scenariusze związane z domem seniora Marconi. Wiadomo już, że przeprowadzone testy wykazały zakażenie u 24 osób.

3 marca w placówce wprowadzono zakaz odwiedzin. W piątek poinformowano o zakażeniu starszego pacjenta, który przebywał na oddziale ortopedii świdnickiego szpitala. Później zarażonym okazał się jeden z pracujących tam młodych mężczyzn a następnie opiekunka medyczna, która zatrudniona była także w szpitalu.

Dziś wiadomo już, że na Covid 19 w domu seniora zachorowały 24 osoby: 16 podopiecznych i 8 osób z personelu (w tym te, o których już informowaliśmy).

- Na tę chwilę nie mamy wiedzy kto mógł być pierwszą osobą zakażoną i gdzie było źródło – mamy kilka hipotez, jednak w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia nie możemy stwierdzić jednoznacznie skąd i z kim koronawirus dotarł do naszej placówki - mówią przedstawiciele zarządu grupy Marconi i dodaje. - Jest zachowany ścisły reżim sanitarny. Placówka została podzielona na strefy. W każdej strefie pracuje określony personel, który nie ma styczności z pracownikami innych stref. Pracownicy poszczególnych stref kontaktują się ze sobą telefonicznie. Pracownicy rotują się tylko w zakresie określonej strefy. Pracownicy zostali zakwaterowani na terenie placówki i w tym przypadku także zostali rozdzieleni zgodnie z wyżej opisana metodologią. Pensjonariusze Domu Seniora musza przebywać w swoich pokojach, tam musza również spożywać  posiłki. Posiłki przyjeżdżają do nas w naczyniach jednorazowego użytku  - spakowane dla każdego seniora osobno. Nie odbywają się w tej chwili żadne zajęcia dla seniorów, nie ma możliwości, aby wyszli do ogrodu. Do trudności należy zaliczyć zmęczenie personelu - na ten moment mam go w wystarczającej ilości, aby mogli pracować w systemie 12 H pracy 12 H odpoczynku. Niestety nie ma możliwości, aby praca odbywała się w innym systemie. Pracownicy  (oprócz zmęczenia) zaczynają również odczuwać tęsknotę za bliskimi sobie osobami i skutki odosobnienia. W tym miejscu chwiałabym bardzo, bardzo podziękować personelowi, który nie opuścił naszych podopiecznych w chwili zagrożenia, tylko podjął wysiłek tak heroicznej pracy. Jestem tu na miejscu razem z Pensjonariuszami oraz Personelem  i widzę jak wiele serca wkładają w to, aby opieka nad seniorami była sprawowana nadal na wysokim poziomie, pomimo ograniczonego składu personelu. Największym problemem jest zakup dużej ilości środków ochrony osobistej chroniących przed COVID 19. Niestety ich dostępność jest bardzo ograniczona, a ceny nierynkowe.  Jesteśmy zaopatrzeni w kombinezony barierowe, maseczki medyczne/chirurgiczne z atestami medycznymi, rękawice, przyłbice, środki do dezynfekcji, ale z pewnością nie jest to ten sam sprzęt ochronny, którym powinien dysponować szpital zakaźny bądź jednoimienny. Na bieżąco uzupełniamy środki ochrony osobistej, aby była taka ilość która zapewni nam spokojną pracę na kolejne tygodnie. W dniu dzisiejszym zwróciliśmy się również do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o pomoc w zaopatrzeniu w profesjonalne środki ochrony osobistej bowiem jesteśmy Domem Seniora, a nie szpitalem zakaźnym.

Decyzją sanepidu kwarantanną zostało objętych 61 pensjonariuszy Domu Seniora i 21 osób personelu. Pozostały personel niebędący w bezpośrednim kontakcie i nie pozostający na miejscu w Placówce, został objęty kwarantanną domową.

Od 25.04.2020 r. - to jest dnia uzyskania informacji o pozytywnym wyniku testu u jednego z naszych pensjonariuszy brama wjazdowa do Domu Seniora została zamknięta i nie ma możliwości wejścia na teren Domu Seniora. Pozostaje więc tylko wysłanie paczki, którą kurier pozostawia na zewnątrz na wyznaczonym do tego celu miejscu. Dalsze postępowanie jest takie samo jak opisane powyżej - dezynfekcja, odczekanie odpowiedniego czasu przez paczkę na zewnątrz, a potem przekazanie jej seniorowi - tłumaczą władze spółki.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU:

Niecodzienna sytuacja związana z epidemią koronawirusa dociera prócz placówek medycznych również do wielu Domów opieki. 

W Domu Seniora Marconi podjęliśmy stanowcze i szybkie kroki  w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem przez Pensjonariuszy oraz Personel m.in:

- 27.02.2020r. ograniczyliśmy odwiedziny

- 04.03.2020r. wprowadziliśmy całkowity zakaz odwiedzin w naszych obu placówkach

- rodziny chcąc przekazać różne rzeczy dla Seniorów, pozostawiały je w holu obu Placówek w wyznaczonym do tego specjalnie miejscu - na stoliku z informacją, dla kogo te rzeczy są przeznaczone. Tam wszystkie przekazane rzeczy były dezynfekowane i po upływie odpowiedniego czasu przekazywane Seniorom. Analogicznie traktowane były przesyłki kurierskie. 

- personel wyposażony był we wszystkie niezbędne na dany czas środki ochrony osobistej. Pracownicy opiekujący się Pensjonariuszami pracowali w maseczkach medycznych, odpowiedniej odzieży wierzchniej używając jednorazowych środków ochrony. Dodatkowo przez cały czas funkcjonowania, Placówki korzystały ze środków wiruso i bakteriobójczych oraz stosowały płyny do dezynfekcji powierzchni.   

- każdy z członków Personelu przed rozpoczęciem swojego dyżuru miał mierzoną temperaturę

- wszyscy pracownicy na bieżąco byli informowani i pouczani o ryzyku z jakim wiąże się zarażenie Pensjonariuszy, którzy należą do największej grupy ryzyka.

Mimo wprowadzenia wewnętrznych i zewnętrznych procedur postępowania oraz zastosowania wszystkich środków ostrożności, nie udało nam się uniknąć przeniknięciu wirusa do naszego Domu Seniora, podobnie jak miało i nadal ma miejsce w wielu podobnych do naszego Domach Opieki, Domach Pomocy Społecznej czy Zakładów Opiekuńczo - leczniczych w Polsce.

Według naszej oceny prawdopodobnym źródłem zakażenia w Placówce mogła być osoba z Personelu medycznego pracująca również w innej dużej placówce medycznej lub jeden z naszych podopiecznych, który wrócił po zabiegu operacyjnym i trafił do nas z powrotem w dniu 20.04.2020r.

25.04.2020r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku testu u jednego z naszych podopiecznych, który trafił oddział ortopedii z urazem kończyny dolnej. Pensjonariusz nie wykazywał objawów charakterystycznych dla zarażenia koronawirusem, miał niewysoką temperaturę, nieprzekraczającą 37 stopni Celsjusza. W szpitalu jednak jego stan się pogorszył i po konsultacji ze świdnicką Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,  została podjęta decyzja o wykonaniu testu. Wynik badania był pozytywny.

Od tego momentu Dyrekcja placówki oraz Zarząd spółki pozostawał w bezpośrednim stałym i  ścisłym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dr n.med. Ireneuszem Skawiną z myślą o zdrowiu i życiu pacjentów oraz bezpieczeństwie ich dalszego pobytu w Placówce. 

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku testu u jednego z naszych podopiecznych następnego dnia wszystkim podopiecznym i personelowi Domu Seniora zostały pobrane wymazy do testów, zleconych przez sanepid. 

Wprowadzone zostały dodatkowe  procedury bezpieczeństwa oraz nadzwyczajne środki ostrożności a cały personel wraz z osobami zarządzającymi placówką pozostali razem z podopiecznymi gwarantując ciągłość opieki. 

W oczekiwaniu na wyniki Seniorzy mieli bardzo ograniczony kontakt ze sobą, przebywali w swoich pokojach. Personel został zabezpieczony w certyfikowane maseczki medyczne, kombinezony izolacyjne, gogle ochronne, przyłbice, ochraniacze na buty, rękawice oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.   

Personel pozostający przy Pensjonariuszach został zakwaterowany w wolnej w tej chwili części Domu Seniora, dzięki czemu może nadal świadczyć pełną opiekę nad podopiecznymi. Zastosowano nowy system pracy, tak by te same osoby opiekowały się seniorami wyłącznie w wydzielonych strefach, bez kontaktu z pozostałymi osobami. Na miejscu jest również dyrektor Domu Seniora Agnieszka Olejniczak. 

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy komplet wyników testów z Sanepidu.

Z przebadanych 61 pensjonariuszy pozytywny wynik otrzymało 16 seniorów, 4 osoby przebywają aktualnie w szpitalach zakaźnych i jednoimiennych a pozostali Seniorzy są w stanie stabilnym, niezagrażającym ich życiu. Z 28 osób przebadanego personelu wynik pozytywny otrzymało 8 osób. 

Na ten moment podjęto następujące działania:

- zarażony personel został poddany izolacji domowej wg zaleceń Sanepidu.

- Pensjonariusze z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa w przypadku zaistnienia objawów zagrażających ich życiu i zdrowiu jeżeli zajdzie taka konieczność będą hospitalizowani w szpitalach zakaźnych bądź jednoimiennych,  jeśli te udzielą zgody na ich przyjęcie.  Do tego czasu dla Seniorów została wydzielona specjalna, odizolowana od reszty pomieszczeń strefa, do której personel wchodzi w specjalnych kombinezonach izolacyjnych, przyłbicach, goglach ochronnych, maseczkach medycznych, ochraniaczach do butów i rękawiczkach zachowując pełen rygor postępowania z osobami zarażonymi koronawirusem. 

W celu dodatkowego usprawnienia procesu sterylizacji sprzętów oraz środków ochrony osobistej zakupiliśmy do naszej placówki Autoklaw oraz maseczki FFP3. 

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dezynfekcję całej Placówki usługą ozonowania pomieszczeń, która jest najmniej uciążliwa dla jej mieszkańców i skutecznie zwalcza wszelkie wirusy i bakterie.   

Bardzo dziękujemy naszym wszystkim pracownikom, którzy w trudnej dla naszych Seniorów i ich rodzin  sytuacji pozostali na swoich miejscach pracy wykazując się nieocenioną solidarnością i olbrzymią odpowiedzialnością za zdrowie swoich podopiecznych. 

Z tego miejsca chcemy gorąco podziękować Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu Panu dr n.med. Ireneuszowi Skawinie za sprawną koordynację działań oraz pomoc w przekazaniu dla naszej placówki dodatkowych środków ochrony osobistej w tym kombinezonów izolacyjnych, gogli ochronnych i ochraniaczy na obuwie. 

Dziękujemy również wszystkim rodzinom naszych Podopiecznych, dobrym ludziom oraz instytucjom wpierającym nas w tym trudnym dla nas czasie , którzy potraktowali sam fakt pojawienia się wirusa wśród najstarszych jako wewnętrzną chęć niesienia pomocy.  

Dyrekcja Domu Seniora Marconi 

 ***

fot. Dom Seniora Marconi 

 

Wasze komentarze

to teraz pora na wyniki ze szpitala obym był...
środa, 29.04.2020 19:46 autor:
W szpitalu wszyscy mają testy ujemne na COWI 19...
niedziela, 03.05.2020 00:15 autor:
A czy w środku jest tylko zdrowy personel?
środa, 29.04.2020 19:30 autor:
A skąd niby mają wziąć zdrowy personel?
środa, 29.04.2020 21:04 autor: Realistka
kolejny brak zrozumienia tekstu - napisali że z 28 osób...
czwartek, 30.04.2020 10:33 autor: kris
Sorry Helenka ale takie jest zycie i po to sa...
czwartek, 30.04.2020 06:39 autor: Ola
To chyba w tej chwili inny temat ? Myśle ze...
środa, 29.04.2020 22:26 autor: Autor
Testy to sciema jak i cala akcja
środa, 29.04.2020 19:41 autor: Klon
Byłeś? Widziałeś?
środa, 29.04.2020 21:01 autor: ???
Zdrowia życzę wszystkim. Trzymajcie się
środa, 29.04.2020 19:13 autor: Ala
piątek, 30.7.2021 09:22
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec