14.02. Spotkanie informacyjne dot. realizacji dokumentacji projektowej budowy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5

poniedziałek, 3.1.2022 08:13 274 0

Uwaga. Wykonawca zadania projektowego pn. „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/ węzeł Stary Śleszów z węzłem)i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków” wystąpił do tut. Urzędu z informacją o zamiarze przeprowadzenia w dniu 14 lutego 2022 r., o godzinie 17:00 spotkania informacyjnego dotyczącego realizacji dokumentacji projektowej budowy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się zdalnie w formie wideokonferencji przy użyciu ogólnodostępnej aplikacji. Materiały oraz link do spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.a4-s5-stesr.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Świdnica www.gmina.swidnica.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)