W Strzegomiu coraz piękniej!

wtorek, 28.4.2015 10:02 920 0

Zakończyła się realizacja kolejnej ważnej inwestycji w Strzegomiu - przebudowy ulic Armii Krajowej i Wesołej.

Zadanie to było realizowane w dwóch etapach w terminie od 25.03.2014 r. do 14.04.2015 r. W roku ubiegłym, w ramach I etapu, wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi ul. Armii Krajowej od wiaduktu PKP do drogi krajowej nr 5 o długości 0,717 km. Wykonawcą robót była Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonano również odwodnienie nowej drogi poprzez wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości 1044,30 m z podziemną przepompownią wód deszczowych, rurociągiem tłocznym o długości 141,40 m oraz wybudowano separator zintegrowany z piaskownikiem. - W celu poprawy widoczności na drodze wycięte zostały drzewa, które znajdowały się w skrajni drogowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu przebudowano skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z Koszarową oraz ul. Armii Krajowej z ul. Ceglaną. Ujednolicono szerokość jezdni do wartości 6 i 7 m. Wykonano nowe chodniki, zjazdy oraz miejsca postojowe. Zamontowano nowe słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami typu led - mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Ogółem wartość I etapu wyniosła 2 619 557,83zł w tym wartość dofinansowania w wysokości: 1 961 711,27 zł. W ramach II etapu natomiast wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi ul. Armii Krajowej od wiaduktu PKP do ul. Wesołej oraz nawierzchnia bitumiczna w ul. Wesołej o łącznej długości 0,873 km. Wybudowano nowe chodniki, wykonano odwodnienie ul. Armii Krajowej i ul. Wesołej poprzez wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości łącznej 815,20 m . Wykonano miejsca postojowe w ul. Wesołej.

Wycięte zostały drzewa, które znajdowały się w skrajni drogowej, ograniczając widoczność. - Wycinka drzew musiała nastąpić również ze względu na fakt niszczenia nawierzchni drogowej i krawężników, uzbrojenia podziemnego biegnącego w pasie drogowym oraz dewastację nawierzchni jezdni i nawierzchni chodnikowych. W ramach rekompensaty za wycięte drzewa zostały nasadzone nowe - wyjaśnia Ewelina Kowalska. Zamontowano nowe słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami typu led. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno samochodowego jak i pieszego przebudowane zostały dwa skrzyżowania ul. Wesołej z ul. A. Krajowej poprzez wybudowanie ronda "średniego" jednopasmowego" z możliwością przejazdu tirów w ciągu ul. Wesołej oraz przebudowane zostało skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Św. Jadwigi jako skrzyżowanie typu "T" . Wykonawcą II etapu było Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum P.P.U.H "Drog-Ziem" z siedzibą w Stanowicach, Partner Konsorcjum ŚPBDiM z siedzibą w Świdnicy. Ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0 i 7,0 m. Ogółem wartość II etapu wyniosła 3897 630,19 zł, w tym wartość dofinansowania w wysokości: 2 832 456,07 zł. Wartość dofinansowania całego zadania to 4 794 167,34 zł.

Przebudowa ulic Armii Krajowej i ul. Wesołej jednoznacznie obniżyła poziom hałasu od ruchu kołowego z uwagi na zmianę nawierzchni na bitumiczną. Zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań. Kanalizacja deszczowa wpłynie na sprawniejsze odwodnienie pasa drogowego obu ulic. Nowe oświetlenie typu led znacznie ograniczy zużycie energii elektrycznej na jego zasilanie i poprawi widoczność w porze nocnej. Zadanie jest dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)