[ROZMOWA] Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej ma nowego kierownika

piątek, 20.7.2018 09:08 1325 0

Małgorzata Siemińska, która dotychczas pracowała jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, później pracownik socjalny i administracyjny, a od 2004 roku na stanowisku kierownika działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Strzegomiu, została nowym kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. 

Burmistrz Leszek Michalak zaakceptował rekomendowaną przez komisję konkursową kandydatkę na stanowisko kierownika OPS. Pani Małgorzata nowe stanowisko objęła z początkiem lipca, a dziś pytamy ją o to, jakie zmiany zamierza wprowadzić w żarowskim Ośrodku Pomocy Społecznej i za jakie zadania będzie odpowiedzialna.

Jakie zmiany w żarowskim OPS zamierza wprowadzić nowa kierownik?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie działa prężnie i prawidłowo, pracownicy są chętni do pracy i wdrażania nowych pomysłów, więc na pewno razem z załogą wypracujemy nowe zadania do realizacji, które przyczynią się do rozwiązywania problemów społecznych gminy Żarów.

Od 1 sierpnia OPS w Żarowie wprowadza zmianę godzin pracy działu świadczeń rodzinnych. Czy jest to pierwsza decyzja nowej kierownik?

Tak, była to jedna z pierwszych decyzji. Zmiana godzin pracy działu świadczeń rodzinnych wynika z bardzo dużej ilości składanych wniosków w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada. Aby pracownicy zdążyli wydać decyzje w ustawowym okresie i oczywiście wypłacić świadczenia jak najszybciej, konieczne było zorganizowanie jednego dnia w tygodniu wolnego od obsługi klienta. Mieszkańcy zostali powiadomieni poprzez umieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenach wsi.

Jaką pomoc od OPS w Żarowie otrzymują potrzebujący mieszkańcy naszej gminy?

Mieszkańcy gminy Żarów mają w ofercie pomocowej duży pakiet wsparcia ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, udzielany w formie pieniężnej i nie pieniężnej. Forma pieniężna to wszelkiego rodzaju zasiłki: celowe, okresowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+ i teraz rozpoczynający się program"dobry start". Bardzo duży nacisk kładziemy jednak na pomoc naszym mieszkańcom w formie niematerialnej, bo to ona przede wszystkim wpływa na fakt ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Rozwiązywanie problemów uzależnień, wsparcie rodzin, przeciwdziałanie bezrobociu, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie bezdomności realizowane jest przez poradnictwo specjalistyczne (psycholog, terapeuta uzależnień, radca prawny, psychoterapeuta), asystenturę rodziny z dysfunkcjami wychowawczymi. Organizujemy wypoczynek letni i zimowy dla dzieci, tworzymy i realizujemy programy socjoterapeutyczne, realizujemy usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Czy zaoferowana pomoc mieszkańcom przynosi konkretne efekty?

Praca z klientem to długofalowy proces. Codzienne starania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej mają na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Najbardziej cieszą nas sytuacje w naszej pracy, kiedy tracimy kontakt z naszym klientem, spotykamy go przypadkiem a to w sklepie, na ulicy, czy na pikniku rodzinnym, który robi zakupy ze swoją żoną, spaceruje z dziećmi i uczestniczy w życiu lokalnym. I to jest nasz sukces zawodowy, bo ten klient, który uczestniczył w programach związanych z uzależnieniami, korzystał z pomocy finansowej Ośrodka, a rodzina miała asystenta rodziny, dzisiaj nie potrzebuje już naszej pomocy.

Rozmawiała Magdalena Pawlik

 

  

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)