[FOTO] Zakończyła się termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie

czwartek, 9.5.2024 14:04 283 0

12 kwietnia odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie”. Zakres prac obejmował, między innymi, remont kotłowani, w ramach którego wykonano następujące przedsięwzięcia:

 1. demontaż urządzeń istniejącej kotłowni,
 2. demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
 3. remont budowlany pomieszczenia istniejącej kotłowni,
 4. montaż 2 pomp ciepła typu monoblok w układzie kaskadowym o mocy 44,4 kW każda wraz z w automatyką pozwalającą na sterowanie kaskadą pomp, oraz wykonanie fundamentu i ogrodzenia dla tych pomp,
 5. montaż 2 buforów ciepła o pojemności 1.500 dm3 każdy wyposażonych w grzałki elektryczne,
 6. wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur stalowych łączonych na zaciski wyposażonej w grzejniki płytowe z zaworami odcinającymi i termostatycznymi,
 7. wykonanie napraw tynku wraz z malowaniem ścian w miejscach montażu nowych grzejników,
 8. dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy głównej RG1,
 9. zasilanie istniejącej rozdzielnicy głównej RG z nowoprojektowanej RG1,
 10. dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy przeciwpożarowego wyłącznika prądu RPWP dostosowanej do współpracy z RPWP-PV,
 11. dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy węzła cieplnego RWC,
 12. zasilanie pomp ciepła PC1 i PC2,
 13. instalacja elektryczna w pomieszczeniach węzła cieplnego na poz. -1: trasy kablowe, gniazda, oświetlenie,
 14. wykonanie docelowych tras kablowych na parterze i szachtu elektrycznego w obrębie parteru,
 15. dokonanie rozruchu pomp i instalacji wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prób, odbiorów i uzgodnień.

Wartość tych prac to 836 400 zł

Kolejnym zadaniem przeprowadzonym w ramach termomodernizacji budynku szkoły było przystosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do zwiększenie mocy przyłączeniowej. Wartość tego zadania przekroczyła 41 tys. zł. W ramach inwestycji remontowi poddano także elewację budynku szkolnego. Przeprowadzono:

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zakres wg zestawienia stolarki),
 • ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu wraz z robotami towarzyszącymi, w tym odtworzeniem nawierzchni chodników i dróg,
 • ocieplenie ścian powyżej gruntu,
 • ocieplenie stropów nad najwyższą kondygnacją użytkową oraz dachu nad salą gimnastyczną,
 • wymianie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej na blachodachówkę,
 • wymianie obróbek blacharskich oraz orynnowania,
 • wymianie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów,
 • wymianę uszkodzonych odcinków rur instalacji deszczowej,
 • wymianę 4 okien kolidujących z możliwością ułożenia warstw termoizolacji na stropodachu sali gimnastycznej,
 • montaż włazu dachowego,
 • montaż ław kominiarskich,
 • montaż stopni kominiarskich.

Prace przy elewacji pochłonęły kwotę przeszło 1 412 000 zł. Po doliczeniu kosztów nadzoru inwestorskiego, całość prac zamknęła się w kwocie 2 315  600 zł.

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Dodaj komentarz

Komentarze (0)