[FOTO] Zakończono kolejny etap prac związany z usuwaniem azbestu w gm. Żarów

sobota, 30.10.2021 09:00 338 0

Kontynuujemy program usuwania szkodliwego azbestu na terenie gminy Żarów. Zakończył się kolejny etap prac, który realizowaliśmy w ramach zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów”.

W tym roku odebraliśmy 34,180 Mg (tony) odpadów zawierających azbest z 12 posesji, usunęliśmy także azbest z 3 lokalizacji gminnych. Na realizację prac demontażowych, transport i utylizację azbestu gmina Żarów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja wynosiła 40% kosztów kwalifikowanych, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Żarów.

- Zgodnie z krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 planuje się do końca 2032r. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju i likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Program będzie kontynuowany także w 2022 roku, będziemy składać kolejny wniosek na dofinansowanie tych prac. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o środowisko i zdrowie mieszkańców, dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuacji realizacji tego programu w naszej gminie – mówi Patrycja Sozańska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Dzięki realizacji programu demontaż i usuwanie azbestu były dla właścicieli nieruchomości nieodpłatne.

Źródło: um.zarow.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)