[FOTO] Trwają inwestycje w Szymanowie i Siodłkowicach

sobota, 6.4.2024 07:00 224 0

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i w Siodłkowicach do drogi krajowej DK34 zakończono wykonawstwo odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 760 m przebiegającego w drodze powiatowej.

Zachowana terminowość przy realizacji tego etapu pozwoliła jednocześnie na sprawne prowadzenie przez Powiat Świdnicki inwestycji polegającej na budowie przejść dla pieszych i oświetlenia. W najbliższych dniach w Szymanowie droga powiatowa przebiegająca przez Szymanów zyska też nowy asfalt.

Kolejne prace kanalizacyjne na odcinku ponad 1,5 km prowadzone będą w drogach gminnych wraz z budową pompowni ścieków. Planowany koszt budowy kanalizacji wraz ze zmianą technologii uzdatniania wody na SUW w Dobromierzu to 5,1 mln zł, w tym 3,01 mln zł stanowią środki pozyskane przez Gminę Dobromierz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

UG Dobromierz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)