[FOTO] Trwają inwestycje drogowe w naszym powiecie. Dokonano odbioru drogi powiatowej w Borowie

środa, 20.9.2023 12:00 651 1

Trwają remonty na drogach zarządzanych przez powiat świdnicki. Aktualnie trwają prace na odcinkach dróg: Pszenno – Kątki, Wiry – Wirki, Chwałków – granica powiatu oraz na drodze powiatowej nr 2924 D w Borowie.

14 września, przy okazji odbioru innej inwestycji - placu budowy w Borowie wizytowali starosta świdnicki Piotr Fedorowicz oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Krystian Ulbin.

Zakres remontu drogi obejmuje:

  • frezowanie i rozebranie istniejącej nawierzchni
  • roboty ziemne
  • budowę kanalizacji deszczowej
  • budowę przepustów i muru oporowego
  • wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego
  • wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
  • wykonanie warstwy podbudowy
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
  • wykonanie warstwy ścieralnej
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Wartość poprzetargowa prac wyniesie 4 634 437 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach szerokiego zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Dobromierz, Jaworzyna Śląska, gmina wiejska Świdnica”, na które powiat świdnicki pozyskał kwotę 10,64 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

czwartek, 21.09.2023 21:09
10,64 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji...