[FOTO] Trwa termomodernizacja budynków komendy Państwowej Straży Pożarnej

wtorek, 11.5.2021 12:40 1584 0

Do końca września tego roku potrwają prace budowlane związane z termomodernizacją budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

W 2019 roku złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o finasowanie projektu: „Głęboko kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przy Alei Niepodległości 8-10”, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 1.3.1. Do wniosku dołączyliśmy wymaganą pełną dokumentację zawierającą pozwolenia na budowę, projekt budowlany, dzienniki budowy, postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kosztorysy inwestorskie, audyty energetyczne budynków - informuje bryg. Dariusz Budkiewicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynków, dachu części użytkowej, stropu i poddasza użytkowego, stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa. Poprawie ulegnie sprawność cieplna systemu grzewczego, osuszone zostaną kapilarne ściany i fundamenty, wykonana zostanie modernizacja oświetlenia na LED.

- Termomodernizacji (w ramach projektu „Głęboko kompleksowa modernizacja….” ) nie podlega Wieża Pożarowa tzw. wspinalnia. Jednak by całościowo i gruntownie wyremontować nasze obiekty, w tym Wieżę Pożarową zwróciliśmy się z prośbą do Pani Prezydent Miasta Świdnicy i Rady Miejskiej o pomoc w sfinansowaniu wymiany okiennic i drzwi w Wieży Pożarowej (obiektu wpisanego do rejestru zabytków). Taka pomoc została nam udzielona, za co serdecznie dziękujemy - dodaje  bryg. Dariusz Budkiewicz.

Dofinansowanie z NFOŚiGW  wyniosło 85% projektu. Brakujące 15% stanowi wkład własny komendy. 

Całkowity koszt projektu to: 1 749 541,30 zł.


Dodaj komentarz

Komentarze (0)