[FOTO] SM Świebodzice pozyskała dofinansowanie na modernizację węzłów ciepłowniczych

piątek, 8.10.2021 08:00 541 0

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z/s w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja węzłów i sieci ciepłowniczych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicachw kwocie 1,2 mln zł w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. 

Zakres zadania obejmuje modernizację 23 węzłów w budynkach przy ul. przy ul. Probusa 1-5, ul. Probusa 7-9, ul. Dąbrówki 2-8, ul. Kazimierza Wielkiego 10-12, ul. Księcia Bolka 1-7, ul. Piasta 2-6, ul. Bolesława II Śmiałego 2-4, ul. Henryka Brodatego 7-13, ul. Bolesława II Śmiałego 9-13, ul. Księcia Bolka 9-15, ul. Mieszka Starego 1-7, ul. Mieszka Starego 9-15, ul. Mieszka Starego 17-21, ul. Piasta 22-28, ul. Władysława Łokietka 2-8, ul. Henryka Brodatego 1-5, ul. Dąbrówki 10-14, ul. Dąbrówki 16-22, ul. Kazimierza Wielkiego 2-8A, ul. Kazimierza Wielkiego 9-11, ul. Kazimierza Wielkiego 13-19, ul. Leszka Białego 2-8 i ul. Piasta 30-34 oraz wykonanie około kilometra sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.

- W czerwcu br. nasza spółdzielnia wszczęła procedurę wyłonienia wykonawcy na realizację w/w zadania. Z uwagi na fakt, że zadanie finansowane jest w części ze środków Unii Europejskiej warunkiem koniecznym było zachowanie wszystkich wymaganych przez Instytucję Wdrażającą - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej procedur, co jest procesem czasochłonnym. W sierpniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych tj. adaptacje pomieszczeń na węzły nastąpiło już we wrześniu -  mówi Elżbieta Krzan, prezes Zarządu SM w Świebodzicach.

W międzyczasie opracowywano dokumentację projektową dla każdego z 23 węzłów, a następnie zlecono ich produkcję. W ramach zadania wymianie ulegają również istniejące przewody poziome w piwnicach (tzw. leżaki) w każdym z w/w budynków na całej długości ich dotychczasowego przebiegu tj. od adaptowanego pomieszczenia węzła cieplnego do poszczególnych pionów wraz z montażem i regulacją zaworów regulacyjnych podpionowych.  To bardzo duże wyzwanie organizacyjne dla wykonawcy, dodatkowo wymagające przejścia z orurowaniem przez ponad 400 komórek piwnicznych naszych mieszkańców. Zarząd Spółdzielni serdecznie dziękuje mieszkańcom osiedla za bardzo dobrą współpracę w tym zakresie i bezproblemowe udostępnienie komórek piwniczych. W wyniku realizacji zadania budynki wyposażone będą w nowoczesne węzły cieplne, z pełną automatyką pogodową, dodatkowo wykonane zostaną zewnętrzne przyłącza ciepłownicze - dodaje Sylwia Wawrzyńczyk, Zastępca Prezesa Zarządu  SM w Świebodzicach.

Realizacja zadania skutkować będzie spadkiem emisji gazów cieplarnianych o 142,21tCO2/rok oraz zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej o 1517,05 GJ/rok, a także co ważne dla mieszkańców pozwoli na indywidulane rozliczanie każdego z w/w budynków z pobranego ciepła. Wykonawca robót zadeklarował sukcesywne podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, tak by do końca miesiąca października uruchomić dostawy energii cieplnej do wszystkich budynków.

- Pierwsze budynki zostały już podłączone, a następne będą podłączane w kolejnych dniach. Wierzymy, że uda się to wykonać znacznie szybciej, aniżeli zadeklarowany przez wykonawcę termin i do 22 października wszystkie budynki będą już mogły korzystać z energii cieplnej - wyjaśnia Prezes Spółdzielni, przepraszając jednocześnie mieszkańców za powstałe utrudnienia.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)