[FOTO] „Seniorzy Pokoleniom” - akcja sadzenia drzewek w Świebodzicach

niedziela, 21.11.2021 10:45 188 0

W Świebodzicach została zorganizowana świetna inicjatywa pn. „Seniorzy Pokoleniom”. Polegała ona na sadzeniu drzewek jako wyraz pamięci i troski o przyszłe pokolenia. Organizatorem akcji był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na czele z Przewodniczącym Aleksandrem Jermakowem. W sadzeniu drzewek uczestniczyli: Starosta Powiatu Świdnickiego Piotr Fedorowicz, Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Aleksander Jermakow, Przewodniczący Związku Sybiraków Tadeusz Fedorowicz, Przewodnicząca Świebodzickiej Rady Seniorów Antonina Nowacka, Sekretarz Świebodzickiej Rady Seniorów Henryk Sawa, Przedstawiciel Związku Filatelistów - Koła w Świebodzicach Tadeusz Gawlicki, kierownik wydziału GNZ Sławomir Sprawka oraz seniorzy, mieszkańcy.

W sumie przez dwa dni: 18 i 19 listopada zostało posadzonych 41 drzewek przy ul. Królowej Jadwigi oraz przy ul. Dąbrówki. Ponadto w dniu 18 listopada została zamontowana w Parku Miejskim pamiątkowa płyta upamiętniająca to wydarzenie z napisem „Seniorzy-Pokoleniom”. Kolejnym ważnym punktem akcji było przygotowanie przez PZERiI kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń, w której złożone są podpisy wszystkich uczestników akcji. W najbliższym czasie kapsuła zostanie wkopana w Parku Miejskim. Drzewka zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Świdnickiego Piotra Fedorowicza, a płyta została sfinansowana ze środków własnych PZERiI.

Źródło: swiebodzice.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)