[FOTO] Rozpoczęła się budowa chodników na terenach wiejskich gminy Żarów

niedziela, 7.11.2021 18:48 962 1

Rozpoczynamy kolejny etap prac związany z budową chodników na terenach wiejskich. Prace ruszyły przy drogach gminnych w Łażanach, Mrowinach i Kalnie przy świetlicy wiejskiej.

Wkrótce ruszy także budowa nowych chodników w Wierzbnej przy ul. Świdnickiej oraz Zastrużu wzdłuż boiska sportowego Nowe ciągi piesze powstaną również przy drogach powiatowych na terenie Mielęcina i Imbramowic. Do użytku zostanie także oddany chodnik przy drodze powiatowej w Bukowie przy ul. Lipowej. W ramach zadania wyremontowany zostanie ciąg pieszy o długości 195 m. Zakres prac obejmie wykonanie chodnika z kostki brukowej – betonowej wraz z odwodnieniem. W Bukowie prace realizuje powiat świdnicki. Wszystkie inwestycje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

- Kontynuujemy prace przy budowie chodników na terenach wsi. Są to inwestycje wyczekiwane przez naszych mieszkańców, dlatego zależy nam, aby zostały wykonane jak najszybciej i z należytą starannością. W Łażanach chodnik powstaje przy ul. Sportowej, a w Mrowinach kolejna część chodnika zostanie oddana do użytku wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Przy współpracy ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego, będziemy budować nowe ciągi piesze także przy drogach powiatowych – informuje Wojciech Lesiak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W ramach inwestycji przykryte zostaną również rowy na całej długości chodników, powstaną studnie rewizyjne z dopływem i odpływem, wpusty uliczne, dołożona będzie masa asfaltowa do nowo ułożonych krawężników. Wszystkie inwestycje są finansowane ze środków własnych budżetu gminy Żarów, a także w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wolą mieszkańców.

Źródło: um.zarow.pl

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Droga poniedziałek, 08.11.2021 13:48
W Łażankach to chyba najładniej wyszedł ten chodnik.