[FOTO] OSP Mokrzeszów wzmacnia swoje otoczenie

czwartek, 16.9.2021 08:49 653 0

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie otrzymała sprzęt szkoleniowy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który będzie służył do organizacji szkoleń.

Środki na ten cel pochodzą z dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie", organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W wyposażeniu znajdują się defibrylator, a także torba medyczna. Profesjonalny sprzęt pozwolił na organizację cyklu szkoleń z pierwszej pomocy. Mieszkańcy miejscowości Mokrzeszów, gminy Świdnica oraz powiatu świdnickiego w trakcie kursów uczyli się m.in. oceny stanu poszkodowanych, kontroli czynności życiowych i postępowania z osobami nieprzytomnymi. Program obejmował także zasady przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie" wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie", przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie edukuje mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzięki wsparciu PSE

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie została wyposażona w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednostka wykorzystuje go do edukacji mieszkańców. Środki na ten cel pochodzą z dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie", organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie została wyposażona w sprzęt szkoleniowy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To wynik zwycięskiego projektu jednostki w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie", organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W wyposażeniu znajdują się defibrylator, a także torba medyczna. Profesjonalne narzędzia pozwoliły na organizację cyklu szkoleń z pierwszej pomocy. Mieszkańcy miejscowości Mokrzeszów, gminy Świdnica oraz powiatu świdnickiego w trakcie kursów uczyli się m.in. oceny stanu poszkodowanych, kontroli czynności życiowych i postępowania z osobami nieprzytomnymi. Program obejmował także zasady przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. Na realizację celu przeznaczono ponad 5 tys. zł.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie" to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu. Granty są przyznawane w siedmiu kategoriach: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)