[FOTO] Nowe pojemniki na zużyte baterie w Żarowie

czwartek, 16.9.2021 08:18 389 0

Zamontowaliśmy pojemniki na zużyte baterie

Mieszkańcy gminy Żarów mogą od dziś korzystać ze specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory. W kilku lokalizacjach na terenie gminy Żarów zostały zainstalowane  żółto-czarne skrzynki przeznaczone do zbiórki zużytych baterii. To kolejny pomysł, który ma w założeniu przyczynić się do budowania wśród mieszkańców postaw proekologicznych i zwrócenia uwagi na to, jak niebezpieczne dla środowiska, a tym samym dla nas samych, są elektrośmieci i ich niewłaściwe składowanie.

Pojemniki, które przekazane zostały przez firmę Eneris Surowce S.A. zostały zainstalowane w kilku miejscach na terenie gminy Żarów:

→ Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy przy ul. Piastowskiej 10 i 1 Maja w Żarowie

→ Bajkowe Przedszkole przy ul. Łokietka w Żarowie

→ Szkoła Podstawowa im. UNICEF przy ul. Żarowskiej w Imbramowicach

→ Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu

→ Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach

→ Wierzbna ul. Świdnicka (przystanek przy świetlicy)

→ Żarów, przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie

→ Żarów, targowisko miejskie przy ul. Dworcowej

Po zapełnieniu skrzynek bateriami, odpady te będą odbierane przez firmę Eneris Surowce S.A. Zużyte baterie i akumulatory można również oddawać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie lub sklepów, gdzie prowadzone są takie zbiórki.

- Na terenie naszej gminy zainstalowane zostały charakterystyczne żółto-czarne skrzynki, które przeznaczone są do zbiórki zużytych baterii. Zachęcamy mieszkańców, aby z nich korzystać. Pojemniki zamontowaliśmy przy wszystkich placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Żarów, a część z nich umieściliśmy w miejscach łatwo dostępnych dla naszych mieszkańców, przy budynku Urzędu Miejskiego oraz targowisku miejskim w Żarowie – mówi Tomasz Kuska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Dziś pogadankę na ten temat z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przeprowadził zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

- Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli dostęp do specjalnych pojemników na te niebezpieczne odpady również na terenie naszej gminy. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale jedna bateria może zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi! A używamy ich coraz więcej i często wrzucamy do odpadów zmieszanych, co powoduje ich dodatkowe zanieczyszczenie. Pamiętajmy, że baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, a do tego kwasy, które mają właściwości żrące i korozyjne. Są dużym zagrożeniem zarówno dla zdrowia człowieka, jak i środowiska. Dlatego nie powinno się ich wyrzucać do odpadów zmieszanych, ale do specjalnych pojemników – mówi zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Za sprawą selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, można z tych niebezpiecznych odpadów odzyskać cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz, rtęć oraz tworzywa sztuczne i papier do produkcji paliwa RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcji przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda.

Lokalizację pojemników na zużyte baterie można również sprawdzić na specjalnej mapie dostępnej na stronie internetowej www.um.zarow.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)