[FOTO] Nowa droga w Jaskulinie i rozbudowana sieć wodociągowo-kanalizacyjna w kilku sołectwach

piątek, 9.2.2024 16:10 232 0

Odebrane zostały prace budowlane wykonane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja 2. W ramach realizacji zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz oraz Centrum Turystycznego Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".

Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Jaskulinie, Roztoce, Borowie, Gniewkowie, Czernicy i Jugowej. W Jaskulinie wybudowano nową drogę, stanowiącą „obwodnicę” tej miejscowości oraz zbiornik retencyjny przy przepompowni wody.

Wartość inwestycji to ponad 6 mln zł, w tym promesa ok. 5 mln zł.

UG Dobromierz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)