[FOTO] Nadanie imienia SP 105 Polskich Podróżników i Odkrywców

piątek, 13.5.2022 16:06 758 0

Społeczność szkolna przystępując do wyboru kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy poszukiwała przede wszystkim postaw osób godnych naśladowania dla uczniów. Zespół do Spraw Nadania Imienia Szkole zaproponował siedmiu kandydatów, spośród których w ogłoszonym plebiscycie Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Szkoły mieli możliwość zagłosowania na wybraną kandydaturę , a także dodanie własnej propozycji.

Wyniki plebiscytu  zakończonego 20.12.2020 roku ukazały trzy propozycje, które uzyskały największą liczbę głosów wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Od tego dnia rozpoczęła się praca wychowawcza, której celem było ukazanie postaci, dorobku i osiągnięć kandydatów na patrona szkoły.

Procedurę wyboru patrona zakończyło głosowanie 31 maja 2021 roku, w wyniku którego zarówno wśród uczniów, jak i rodziców oraz  pracowników największą ilość głosów oddano na  Polskich Podróżników i Odkrywców.

W piątek, 13 maja odbyła się uroczystość nadanie imienia SP 105 Polskich Podróżników i Odkrywców.

W każdym roku szkolnym w pracy wychowawczej będzie towarzyszyć jedna  polska podróżniczka lub jeden podróżnik  i jedna polska odkrywczyni lub jeden odkrywca.

Dzięki temu, podczas ośmiu lat edukacji, uczniowie będą mieli okazję bliżej poznać ośmiu podróżników i ośmiu odkrywców, a dzięki tej wielości pozytywnych  postaw i osiągnięć –  będą mogli dostrzec  różnorodność możliwości działań i aktywności, jakie każdemu młodemu człowiekowi daje zarówno natura, jak i świat nauki.

W roku szkolnym 2022/2023 za patronów szkoła przyjmuje podróżniczkę Wandę Rutkiewicz i odkrywcę prof. Aleksandra Wolszczana.

foto Mariusz Ordyniec

Dodaj komentarz

Komentarze (0)