[FOTO] List Jana Dzięcielskiego do mieszkańców Świdnicy. Poznaj drużynę Dzięcielskiego!

czwartek, 28.3.2024 19:19 2152

Szanowni Mieszkańcy,

Mam zaszczyt reprezentować Państwa w Radzie Miejskiej Świdnicy, którą kieruję jako jej przewodniczący. Teraz zdecydowałem się kandydować na Prezydenta Miasta Świdnicy, a moja decyzja została podyktowana licznymi rozmowami i spotkaniami z Państwem, na których poznałem Wasze potrzeby i oczekiwania oraz krytyczne uwagi na temat obecnego stylu zarządzania miastem.

Z wykształcenia i pasji jestem leśnikiem - przyrodnikiem. Swoje kwalifikacje poszerzyłem o studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prywatnie jestem mężem Karoliny i dumnym ojcem trójki dzieci: Emilki, Stasia i Basi.  Przez wiele lat pełniłem funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica.

Świdnica i jej mieszkańcy zasługują na Pozytywną Zmianę. Będę prezydentem - gospodarzem, spotykającym się regularnie z Państwem w ramach cotygodniowych dyżurów prezydenckich. Zobowiązuję się do przywrócenia budżetu obywatelskiego. Przeprowadzę konsultacje społeczne dla strategicznych inwestycji miasta, takich jak budowa hali widowiskowo - sportowej czy basenu krytego ze strefą relaksu. Podejmę zdecydowane działania zmierzające do powstania obwodnicy Świdnicy oraz poprawy zaniedbanych dróg i chodników. Otworzę w naszym mieście biuro paszportowe, utworzę dom pomocy społecznej, zbuduję nowe przedszkole miejskie z klubem seniora na osiedlu Zawiszów. Stworzę miejsce spotkań dedykowane młodzieży. Miasto stanie się bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Podejmę działania zmierzające do powstania inkubatora przedsiębiorczości i nowych inwestycji gospodarczych przyjaznych środowisku. Wprowadzę bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży.  Będę podejmował działania zmierzające do ożywienia Rynku. Przywrócę Święto Dzika, będę promował lokalnych artystów, twórców i produkty regionalne. Nie dopuszczę do likwidacji ogródków działkowych.

Szanowni Państwo, przedstawione zagadnienia to tylko zarys mojego programu i spraw, które będą dla mnie priorytetem. Zapraszam do kontaktu ze mną, aby porozmawiać o mojej wizji Świdnicy, jako Miasta Otwartego dla każdego, Miasta, które nikogo nie wyklucza. 

Proszę o poparcie mojej kandydatury. Proszę także o głosy na drużynę Koalicji Obywatelskiej.

Z wyrazami szacunku 

Jan Dzięcielski  

Kandydaci do Rady Miejskiej w Świdnicy :

Okręg nr  1 

1.Krzysztof Grudziński 

2.Beata Szczepankowska 

3.Ewa Krzeczkowska

4.Robert Kos 

5.Aneta Mackiewicz 

6.Mariusz Wiszczuk 

7.Wanda Szwegler

Okręg nr 2

1.Magdalena Rumiancew-Wróblewska 

2.Tadeusz Włodkowski 

3.Dawid Czarny 

4.Jolanta Słabicka 

5.Ryszard Ora 

6.Karolina Puchalska 

7.Michał Marczewski 

8.Tadeusz Niedzielski

Okręg nr 3

1.Wiesław Żurek

2.Jacek Iwancz 

3.Marek Marczewski 

4.Jadwiga Generowicz

5.Jarosław Balawajder 

6.Barbara Kurpińska  

7.Anna Jaśkiewicz

Okręg nr 4

1.Jan Dzięcielski

2.Violetta Wiercińska

3.Grzegorz Szwegler 

4.Ewa Radwańska

5.Bolesław Marciniszyn

6.Alekos Saradinopulos 

7.Jolanta Żurek

Program dla Świdnicy 

- budowa obwodnicy Świdnicy,

-remonty zaniedbanych dróg i chodników oraz budowa miejsc parkingowych,

- przywrócenie budżetu obywatelskiego, 

- konsultacje społeczne przy strategicznych inwestycjach np. budowa hali widowiskowo-sportowej czy basenu krytego ze strefą relaksu,

- utworzenie biura paszportowego,

- budowa przedszkola miejskiego z klubem seniora na osiedlu Zawiszów,

-stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, 

- promocja lokalnych twórców, artystów i produktów,

- utworzenie domu pomocy społecznej,

- wygospodarowanie miejsc dedykowanych dla młodzieży,

- bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży,

- ożywienie Rynku,

- zachowanie ogrodów działkowych,

- likwidacja barier architektonicznych. 

/Materiał KKW Koalicja Obywatelska/