[FOTO] Jubileusz 25-lecia partnerstwa Świebodzic i Waldbröl

wtorek, 5.10.2021 20:00 149 0

W dniach 1-3 października w mieście partnerskim Waldbröl odbył się piękny jubileusz 25. lecia wspaniałej przyjaźni Miasta Waldbröl oraz Miasta Świebodzice, a także jubileusz 30 lecia partnerstwa Miasta Waldbröl z Miastem Jüterbog (Niemcy) oraz 35 lecia z Miastem Witham (Anglia).

Ponadto w dniu 3 października miała miejsce podniosła uroczystość z okazji 31 rocznicy Rocznicy Zjednoczenia Niemiec.

W trzydniowych obchodach uczestniczył Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Wioletta Rybarczyk - Wydział Promocji oraz Klaudia Wysoczańska, uzdolniona wokalnie Świebodziczanka.

Gospodarzem uroczystości była Burmistrz Miasta Waldbröl Larissa Weber oraz Marianne Pfeiffer Szefowa Partnerstwa Miast, zaangażowana w organizację jubileuszu. W uroczystościach uczestniczył także były Burmistrz Jüterbog Bernd Ruediger oraz były Burmistrz Waldbröl Peter Koester oraz przedstawiciel z miasta Asslar.

Jubileusz przebiegał w atmosferze z wzajemnego szacunku, radości, zrozumienia, był okazją do wielu wspomnień, podsumowań, a także rozmów inicjujących omówienia dalszych kierunków współpracy. W dniu 2 października wiele wydarzeń miało charakter symboliczny i historyczny. Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Sekretarz Miasta Sabina Cebula wraz z Burmistrz Miasta Waldbröl Larissą Weber oraz przedstawicielami miast posadzili przy Ratuszu drzewka, partnerzy uczestniczyli także w spacerze wzdłuż ważnych, dla miasta Waldbröl miejsc, delegacje spotkały się także pod murem z napisem „Nigdy Więcej Wojny”, na znak wolności i pokoju wypuścili w niebo balony wypełnione helem.

Bardzo podniosłym momentem było przyjęcie jubileuszowe zorganizowane w dniu 2 października w Domu Parafii Katolickiej, podczas którego Larissa Weber przekazała na ręce Burmistrza Miasta Pawła Ozgi okolicznościowy dokument partnerstwa, dowód intensywnej przyjaźni, opartej na mocnych fundamentach. W przemówieniu Burmistrz Miasta Waldbröl dziękowała Burmistrzowi Pawłowi Ozdze za pełną szacunku i zrozumienia współpracę.

Burmistrz Paweł Ozga przemawiał w języku ojczystym partnerów, przemówienie w języku niemieckim zostało bardzo dobrze przyjęte przez naszych przyjaciół. Burmistrz Miasta serdecznie podziękował za zaproszenie na Jubileusz, podkreślił, że to bardzo wzruszający i radosny moment być w Waldbröl wśród przyjaciół, w tak ważnym czasie. Wspominał, że miał niewątpliwą przyjemność uczestniczyć wiele lat temu jako Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice w spotkaniach w Waldbröl.

Burmistrz podkreślił, że minione 25 lat obfitowało w piękną, długofalową przyjaźń, wspaniałe inicjatywy, wzajemną życzliwość i empatię. Burmistrz wspominał osoby zasłużone w budowanie i inicjowanie przyjaźni. Deklarował dalszą współpracę, która będzie otwarta na pomoc, ofiarowywanie sobie wzajemnego wsparcia i szacunku. Wspomniał trudne dla Świebodziczan chwile, gdy miasto w 1997 roku walczyło z żywiołem, powodzią. To wtedy właśnie bez chwili zastanowienia miasto Waldbröl udzieliło mieszkańcom Świebodzic pomocy oraz kiedy zawaliła się kamienica w naszym mieście.

Słowa podziękowania Burmistrz skierował także do Marianny Pfeiffer, która z wielkim zapałem i satysfakcją angażuje się w zacieśnianie więzów między naszymi miastami, uhonorował ją słodkościami. W dowód szacunku Burmistrz przekazał na ręce Larissy Weber okolicznościowy, jubileuszowy grawer oraz kosz wypełniony słodkościami z lokalnej fabryki. Kosz słodkości otrzymała od Burmistrza także Marianne Pfeiffer oraz przedstawiciele miast Jüterbog i Asslar. Na ręce Pani Larissy Weber Burmistrz przekazał także pamiątkowy grawer dla miasta Witham. Jubilaci otrzymali od Burmistrza blistry z banknotami O EURO.

Tego dnia przemówiła także obecna na Jubileuszu Renata Kaczmarek Wicedyrektor SP nr 2, składając Miastu Waldbröl życzenia i podziękowania.

Po części oficjalnej odbył się także Festiwal Kultur, niezwykła impreza kulturalna, podczas której zaprezentowały się talenty muzyczne z miast partnerskich. Z ramienia Gminy Świebodzice wystąpiła utalentowana Świebodziczanka Klaudia Wysoczańska, która zaśpiewała dwa utwory, w języku angielskim i polskim. Klaudia wywarła na gościach wielkie wrażenie i została bardzo dobrze przyjęta i nagrodzona gromkimi brawami, poproszona o bis zaprezentowała swój utwór.

W dniu 3 października odbyła się druga ważna z wymienionych uroczystości rocznica Zjednoczenia Niemiec. Z tej okazji Burmistrz Paweł Ozga wygłosił przemówienie w języku niemieckim podczas, którego złożył życzenia pomyślności, pokoju i dalszego harmonijnego rozwoju, zarówno dla miasta Waldbröl, Asslar, Jüterbog i całego kraju Niemiec. Życzył, aby jedność narodu niemieckiego, która leży u podstaw jego siły pozostała niezachwiana.

Foto: swiebodzice.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)