[FOTO] Integracyjne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich gminy Strzegom

niedziela, 11.2.2024 19:03 306 0

W niedzielę, 11 lutego w sali Balowej Strzegomskiego Centrum Kultury odbyło się pierwsze integracyjne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Strzegom. Spotkanie zorganizowało Strzegomskie Centrum Kultury.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób z różnych miejscowości należących do Gminy StrzegomCelem spotkania było zapoznanie się z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich, wymiana doświadczeń i pomysłów, nawiązanie współpracy i integracja. Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez dyrektora Strzegomskiego Centrum Kultury Panią Elżbietę Pienio, która podziękowała paniom i panom za ich przybycie i wyraziła nadzieję na owocną dalszą współpracę.

Następnie głos zabrał burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, który podziękował paniom za ich aktywność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Burmistrz podkreślił, że koła gospodyń wiejskich są ważnym elementem kultury i tradycji regionu, a także źródłem inspiracji i pomocy dla innych mieszkańców. Włodarz zapewnił, że gmina Strzegom będzie wspierała działania Kół Gospodyń Wiejskich, a także zachęcał do tworzenia nowych kół w miejscowościach, w których ich jeszcze nie ma

- Spotkanie integracyjne KGW Gminy Strzegom było nie tylko okazją do poznania się i zabawy, ale także do promocji i pielęgnowania lokalnej kultury i tradycji - zaznacza Strzegomskie Centrum Kultury.

Strzegomskie Centrum Kultury

Dodaj komentarz

Komentarze (0)