[FOTO] Funkcjonariusze z żarowskiego komisariatu podsumowali 2023 rok

poniedziałek, 12.2.2024 14:00 571 0

Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji podsumowali wyniki pracy w 2023 roku na dorocznej odprawie, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

W spotkaniu uczestniczyli także Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy Andrzej Dobies, burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora. Sprawozdanie z całorocznej pracy komisariatu policji w Żarowie przedstawili komendant Katarzyna Wilk oraz zastępca komendanta Andrzej Mision.

- W 2023 roku policjanci z Komisariatu Policji w Żarowie interweniowali aż 3364 razy. Policjanci zatrzymali na „gorącym uczynku" 140 sprawców różnych przestępstw. W 2023 roku nieznacznie zmniejszyła się liczba kolizji i wypadków drogowych. Odnotowano 91 kolizji drogowych i 7 wypadków. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano łącznie 164 zgłoszenia dotyczące problemów nurtujących mieszkańców gminy Żarów. Wśród problemów mieszkańcy najczęściej zgłaszali m.in. spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, akty wandalizmu, nieprawidłowe parkowanie, nielegalne rajdy samochodowe, wałęsające się bezpańskie psy czy grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. W ramach procesu standaryzacji policyjnych programów profilaktycznych w roku 2023 wdrożono i realizowano następujące działania profilaktyczne: „Wzorowy Senior – Program Wojewódzki” (spotkania i pogadanki z osobami starszymi po 65 roku życia na tematy związane z ich bezpieczeństwem, w 2023r. programem objęto łącznie 80 osób w wieku seniorskim) czy „Bądź bezpieczny” (cykl spotkań dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i samoobrony). Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie prowadzili także działania edukacyjne: „Bezpieczna Droga Do Szkoły”, „Bezpieczny Wypoczynek Nad Wodą” oraz „Bezpieczne Wakacje” i pogadanki, spotkania, wizyty w szkołach dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzielnicowi z żarowskiego komisariatu przeprowadzili także szereg pogadanek oraz zajęć praktycznych dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy – wyliczała podczas odprawy komendant KP Żarów Katarzyna Wilk.

Podczas spotkania zastępca komendanta KP Żarów Andrzej Mision omówił również ważniejsze wydarzenia, w których w minionym roku interweniowali żarowscy policjanci. Były to kradzieże z włamaniem i przywłaszczeniem pieniędzy oraz biżuterii, uszkodzenie ogrodzenia remizy OSP w Żarowie, uszkodzenia ciała, zatrzymania sprawców rozbojów i mieszkańców posiadających przy sobie znaczną ilość środków odurzających

W trakcie spotkania burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora podziękowali funkcjonariuszom za zaangażowanie w służbę oraz podejmowane interwencje.

- Dziękujemy funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Żarowie za owocną współpracę, zaangażowanie oraz sumienne pełnienie służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Odprawa policyjna to miejsce, gdzie pokazujecie Państwo liczby, statystyki i mierniki. Są one ważne, jednak w Waszej pracy najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji mieszkańców i to one są dla Was priorytetowe – dziękowali funkcjonariuszom z KP Żarów burmistrz Leszek Michalak wraz z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą.

UM Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)