[FOTO] Droga powiatowa Dobromierz - Jugowa już gotowa

wtorek, 17.11.2020 12:18 1128 0

1,9 mln złotych kosztowała przebudowa drogi powiatowej nr 2794D na odcinku Dobromierz - Jugowa.

Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, budowę przepustów, wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W 35/50, warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 11 50/70, a także zjazdów, poboczy, robót w zakresie kształtowania terenu (humusowanie skarp, nasadzenia) oraz oznakowania poziomego i pionowego.

W czynnościach odbiorowych uczestniczył dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński, wójt Jerzy Ulbin, radny Powiatu Świdnickiego Krystian Ulbin, przedstawiciel wykonawcy Colas Polska Sp. z o.o. oraz projektant Mariusz Szyrner.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)