[FOTO] Droga powiatowa Bystrzyca Górna – Bojanice oficjalnie otwarta

wtorek, 2.8.2022 08:56 619 1

1 sierpnia odbył się oficjalny odbiór nowo wyremontowanej drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Bystrzyca Górna – Bojanice.

W odbiorze uczestniczyli Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Zastępca Wójt Gminy Bartłomiej Strózik, przedstawiciele Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz głównego wykonawcy inwestycji. Długość remontowanego odcinka to 2,637 km.

 

Zakres zadania obejmował między innymi:

  • Frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z korytowaniem
  • Oczyszczenie rowów
  • Ścinka i ułożenie nawierzchni poboczy
  • Wykonanie 26 zjazdów z kruszywa do pól
  • Wymianę 3 przepustów pod drogą
  • Nowa konstrukcja jezdni

- Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem

- Podbudowa z kruszywa łamanego

- Warstwa wiążąca

- Warstwa ścieralna

Dodatkowo został ułożony nowy krawężnik na ławie betonowej z oporem na długości 188 m, wraz dodatkowymi 3 studzienkami ściekowymi. Wartość robót dodatkowych 60.124,86 zł brutto.

Wartość całej inwestycji to 3.328.799,39 zł. z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.439.918,40 zł. Wkład własny powiatu to 888.880,99 zł.

foto - Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

wtorek, 02.08.2022 09:14
Wczoraj jechałem i byłem w szoku, że można szybko i...