[FOTO] Co z kanalizacją Jaskulina?

sobota, 7.1.2023 11:28 237 0

W ramach zadania pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie" nieruchomości zlokalizowane powyżej budynku DPS zostaną podłączone do uruchomionej w lipcu 2022 r. nowej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia obsługuje już Dom Pomocy Społecznej, wielorodzinne budynki mieszkalne 12, 12a, 13 oraz świetlicę wiejską Inwestycja została zrealizowana w porozumieniu z Powiat Świdnica, który udzielił Gminie pomocy finansowej w łącznej wysokości 315 633,26 zł, tj. 60 % kosztów inwestycji. Koszt Gminy wyniósł 210 422,18 zł czyli 40 % kosztów inwestycji.

foto, źródło - Jerzy Ulbin, Wójt Gminy Dobromierz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)