[FOTO] Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w gminie Dobromierz zakończona

wtorek, 5.10.2021 09:35 215 0

Dobiegły końca prace budowlane związane z realizacją projektów pn.:

  1. "Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz".
    Wartość całkowita projektu wynosi 5.097.424,85 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.522.610,67 zł.
  2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej".
    Wartość całkowita projektu to 20.103.561,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11.188.684,84 zł.

Oba projekty realizowane na podstawie umów zawartych z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014 - 2020.

Oczyszczalnia ścieków w Czernicy funkcjonuje od 2019 r. i odbiera ścieki z Czernicy, Gniewkowa i Dzierzkowa. Zakończenie budowy II i III ciągu technologicznego oraz gospodarki osadowej oczyszczalni pozwala na przyłączenie także pozostałych miejscowości Aglomeracji Gniewków, czyli Borowa, Roztoki i Jugowej.

W ramach realizacji projektu wybudowano sieć główną kanalizacji sanitarnej o długości 17,19 m w Borowie, Roztoce i Jugowej.

Na podstawie odrębnych umów z wykonawcami budowane są przyłącza kanalizacyjne w poszczególnych miejscowościach. Od czerwca br. trwa budowa przyłączy w Roztoce. W połowie listopada zaplanowano zakończenie I etapu, który obejmuje przyłącza na ul. 3 Maja od nr 53 do 111, Bolkowskiej, Jana Pawła II, Lipowej i Zamkowej nr 1 i 7. W maju 2022 r. zakończą się prace związane z II etapem, obejmujące przyłącza na ul. 3 Maja od nr 72 do 127, Osiedlowej, Rzecznej, Sportowej i Strzegomskiej. Przygotowywane są procedury przetargowe na III etap budowy przyłączy w Roztoce (ul. 3 Maja od nr 1 do 52 i Kolejowa) oraz w Jugowej.

Foto: dobromierz.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)