[FOTO] Będzie chodnik w Dzierzkowie

czwartek, 7.10.2021 13:30 450 0

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dobromierz a Powiatem Świdnickim przy drodze powiatowej nr 2794D w Dzierzkowie rozpoczęto budowę chodnika o długości 464 m. 

Zakres robót obejmuje m.in. mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej, regulację studzienek i cząstkowy remont nawierzchni bitumicznej.

Źródło: dobromierz.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)