Komentarze (1)

obywatel wtorek, 05.10.2021 18:35
https://klodzko.policja.gov.pl/dkl/aktua
lnosci/bieza/49937,BEZ-UPRAWNIEN-KIEROWA
L-POJAZDEM-BEDAC-W-STANIE-NIETRZEZWOSCI.
html o tym tez warto wspomnieć