Zmarł Helmut Goebel († 98 l.). Dzięki jego zaangażowaniu na ziemi kłodzkiej uratowanych zostało wiele zabytków

czwartek, 31.8.2023 17:42 1942 0

Helmut Goebel kochał swoje rodzinną wieś, a swoje uczucie potrafił dzielić z jej nowymi mieszkańcami, Polakami, którzy przybyli tu z różnych stron II Rzeczypospolitej. Ba, potrafił w nich tę miłość do wspólnej „małej ojczyzny” rozbudzić...

Helmut Goebel (1925-2023) urodził się Niederschwedeldorf [obecnie Szalejów Dolny] jako syn rolnika. W 1943 roku został powołany do Reichsarbeitsdienst (Służba Prac Rzeszy}, a następnie trafił do wojska, do Wehrmachtu. Po zakończeniu wojny, w 1946 roku, wraz z rodziną został wysiedlony do Niemiec.

Od 1959 roku regularnie odwiedzał swoją rodzinną wieś. Był tu grubo ponad 100 razy. Od lat 70. XX wieku opiekował się istniejącymi  pomnikami. Misję rekonstrukcji i odnowienia „pomników pamięci” Szalejowa Dolnego uznał za swoje życiowe dzieło. Miał też wielki wkład
w proces zbliżania społeczności polsko-niemieckiej.

Dzięki jego staraniom oraz lokalnego Towarzystwa „Archanioła Michała” wyremontowano 36 pomników, kaplic, krzyży przydrożnych i tablic pamiątkowych. W 2014 roku ówczesny prezydent, Bronisław Komorowski, nadał mu Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy V. uroczystość odbyła się w szkole w Kłodzku. Zmarł 29 sierpnia. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)